Kjøper seg mer tid

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Filmforbundet og Produsentforeningen må utsette meklingsfristen med to uker.

De to partene, som startet forhandlingene mandag 9.august, klarte dermed ikke å bli enige om en overenskomst for ansatte i tv-bransjen til den opprinnelige meklingsfristen som gikk ut i dag.
– Det er mange ting som må på plass, men vi er fortsatt optimistiske. Jeg føler vi har en god dialog med Produsentforeningen, og vi fortsetter samtalene i morgen, sier nestleder Vera Axelsen i Filmforbundet.

Større avstand enn antatt
Både Filmforbundet og Produsentforeningen var uttalte optimister da forhandlingene startet denne uka, men foreløpig har altså ikke meklingskvinne Inger Tellefsen klart å få partene til å bli enige. Generalsekretær Leif Holst Jensen i Produsentforeningen har tidligere bedt om forståelse for at forhandlingene vil ta tid.
– Vi snakker her om et område hvor det ikke eksisterer en overenskomst fra før, og det er mye som må avtales.
Tatt den nye meklingsfristen i betraktning er det grunn til og tro at avstanden mellom partene er betydelig. Filmforbundet og Produsentforeningen har vært i samtaler helt tilbake til 2005 uten å komme til enighet. Håpet nå er at en tredjepart skal skape fremgang i en konflikt som har vært fastlåst i flere år.

Trenger reguleringer
Holst Jensen har tidligere uttalt til Arbeidsmiljø at de er enig med Filmforbundet om at det er behov for reguleringer i bransjen, men at de opererer i et marked med begrenset økonomi.
– Vi kan ikke inngå en avtale som gjør at produksjonskostnadene blir høyere enn de rammene vi har i dag, sa Holst Jensen like før sommeren.
Kort tid etter brøt forhandlingene sammen, og nå er partene igjen samlet. Denne gang i et historisk meklingsmøte om arbeidsrettigheter på tv-området, og det er grunn til å tro at nettopp økonomi er et av de punktene hvor avstanden er størst.
Fakta om tv-konflikten:
– Norske tv-arbeidere er lei av å jobbe uten kontrakter og arbeidslivsregler, og truer med storstreik. De siste årene har tv-medarbeidere som jobber med foto, lyd, klipp og regi organisert seg i Filmforbundet.
– Motparten i forhandlingene er Produsentforeningen som representerer produksjonsselskapene Filmforbundets medlemmer jobber for. De fem største selskapene er Nordisk Film & TV, Strix, Monster, Mastiff og Rubicon.
– Før sommerferien brøt Filmforbundet forhandlingene, og mandag denne uka møttes partene til nye forhandlinger hos Riksmeklingsmannen i Oslo. Målet er blant annet å forhandle fram en tariffavtale for tv-medarbeiderne.
– Dersom det blir streik vil kanaler som NRK, TV2 og TV-Norge rammes, og mange tv-produksjoner for disse kanalene vil stoppe opp.
Kilde: Filmforbundet, Produsentforeningen og Arbeidsmiljø

Personvern og cookies