Kjenner ikke antallet dødsulykker

Tekst:  Turid Børtnes (2007)
Det er store mørketall når det gjelder arbeidsulykker i Norge. – Vi kjenner ikke en gang antallet dødsulykker på norske arbeidsplasser, medgir avdelingsdirektør Steinar Aasnæss i NOA.
Den store utfordringen på området er bedre registre, både når det gjelder arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer.

Stor underrapportering
Mens Statistisk sentralbyrå har registrert 38 dødsulykker i arbeidslivet i 2003, viser NOAs tall mer enn 70 dødsulykker dette året. Av disse har 50 skjedd i landbaserte virksomheter, resten fordeler seg på skipsfart og fiske. Avvikene er ikke like store hvert år siden 2000, men de er betydelige. Årsaken er blant annet at mange av dødsmeldingene mangler opplysninger om at ulykken skjedde i et arbeidsforhold. – De instansene som skal registrere slike ulykker, har heller ikke kapasitet til å sende skjemaer som er mangelfullt utfylt tilbake og be om nye opplysninger, opplyser Aasnæss.

Fiske ekstremt utsatt
Statistikken viser at fiske er det mest utsatte yrket, det ligger langt over alle andre med nesten 31 dødsfall per 100 millioner arbeidstimer. På neste plass kommer skipsfart med 11 dødsulykker, deretter energi og bergverk med ti dødsulykker og jord- og skogbruk med en faktor på nesten ni. Til sammenligning har bygg og anlegg gjennomsnittlig litt over tre dødsfall per 100 millioner arbeidstimer. Gjennom­snittet for hele arbeidsstyrken uansett yrke er noe over 1,9 dødsulykker. Anslag over arbeidsskader i Norge er på ca. 80.000 skader hvert år. Det ser ut som om antall arbeidsskader pr 1.000 sysselsatte har vært konstant de siste 15 årene eller har hatt en svak nedgang. Men også når det gjelder arbeidsskader regner NOA med mangelfull registrering, noe de blant annet ser av dårlig samsvar mellom dataene i de forskjellige registrene.

Personvern og cookies