Kjenn de sosiale kodene

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Den som skal søke jobb i et land med en helt annen kultur enn hjemlandet, må kjenne de sosiale kodene der for ikke å falle helt gjennom i et jobbintervju.  

Det varierer svært fra land til land hvordan det forventes at en arbeidssøker presenterer seg selv og egen dyktighet og kunnskap.

Store forskjeller
En forskningsgruppe fra Universitetet i Bergen (UiB), som har spesialisert seg innenfor forskning på mangfold i arbeidslivet, har satt i gang en studie i ti land for å finne ut hva som favoriserer eller disfavoriserer søkere ut fra kulturell bakgrunn. Dette er kunnskap som er viktig, særlig for ledere i bedrifter som rekrutter­­er ansatte i det globale arbeidsmarkedet. Forskningsgruppen har allerede mottatt en del data fra noen av deltakerlandene. – Vi ser at det er mange likheter, men også store forskjeller mellom enkelte kulturer, sier professor i psykologi, Gro Mjeldheim Sandal ved UiB til bladet Forskning som skriver om saken. Hun leder prosjektet, som er en del av Arbeidslivsprogrammet i Forsk­ningsrådet.

Innvandrere
Som eksempel nevner Sandal forskjellene på hvordan iranske og hvite amerikanske ungdommer presenterer seg selv under jobbintervju. Iranerne vil ofte påpeke sin eventuelle util­strekkelighet i forhold til jobb­kravene, noe det er svært lite sannsynlig at amerikanerne vil gjøre. Koreanere vil også trekke frem egen dyktighet i et jobb­intervju, i motsetning til de fleste norske arbeidssøkere som vil være tilbakeholdne med å love mer enn de kan innfri. Men i en annen kultursammenheng vil en slik beskjedenhet kunne bli oppfattet som mangel på selvtillit. Forskerne skal senere undersøke etniske forskjeller i norsk sammenheng. Resultatene av studien vil kunne bidra til å forklare hvorfor det er så vanskelig for innvandrere å komme inn på det norske arbeidsmarkedet.

Personvern og cookies