– Kjemisk invalid

Tekst: Turid Børtnes (2002)
– Etter å ha forsket på isocyanater i 20 år, oppdager jeg stadig nye problemområder. Jeg regner med at dette kommer til å skape problemer i 20 nye år. Det er alt for lite kunnskap om skadevirkningene, også blant legestanden og innen bedriftshelsetjenesten, sa professor Marianne Dalene ved Universitetet i Lund under LOs konferanse om isocyanater.

Hun oppfordret fagbevegelsen i Norge til å stå på. Det gikk flere år i Sverige før alarmen gikk, det har kostet mange menneskeliv. – Vi lever i plastens tidsalder og isocyanater gir svært bra tekniske resultater. Men alt for mange tror de kan gjøre hva de vil med produktene. De varmer dem opp, sliper, sveiser og skjærer. Resultatet er at det ikke bare dannes isocyanater, men en masse andre stoffer som kan være skadelige.

– Må sky folk
Marianne Dalene karakteriserte de som får helseskader av isocyanater for kjemisk invalide. De vil etter hvert reagere på en rekke andre stoffer slik som tobakksrøyk og parfyme. Til slutt blir det nesten umulig å være ute blant andre folk. Stoffet tas ikke bare opp gjennom øvre og nedre luftveier, men også via mage, tarm, øynene og huden. Dalene listet opp en lang rekke bransjer og yrker som er spesielt utsatt for eksponering. I bilbransjen slipes og sveises det på polyuretanlakk som er et isocyanatprodukt. Byggbransjen, elektrikerne, de som jobber med elektronikk, for eksempel kretskort, optiske fibre, helsearbeidere som legger på gips og andre bandasjer, grafisk bransje, mineralullarbeidere, plastbransjen, gjenvinning og en lang rekke andre blir eksponert for stoffet gjennom arbeidet sitt. Listen blir stadig utvidet, selv linolje inneholder polyuretan. Pålitelige målinger er vanskelige å få til, det er mistanke om at det er de høye, men korte eksponeringstoppene som gjør folk syke. Tidligere har det vært et problem at det bare var de kjente komponentene som ble målt. De farligste, som oppsto ved oppvarming, gikk en glipp av. Dessuten lot ikke alt seg registrere fordi måleinstrumentene ikke var følsomme nok.

Arbeidsgruppe
Representanter for svensk LO, Sven Bergström og Rolf Ählberg orienterte om hva svensk fagbevegelse har gjort på området. De oppfordret sine norske kolleger til ikke å gi seg, og viste til flere alvorlige eksempler på hva lite kunnskap og mangelfulle målinger hadde resultert i. I Sverige ble det satt ned en parts-sammensatt arbeidsgruppe som blant annet skulle følge forskningen på området, påvirke myndighetene og spre informasjon og kunnskap. Opprinnelig var også arbeidsgiversiden med, men de falt fra da det skulle lages et handlingsprogram som de mente ble for kontroversielt og ville koste for mye. Svensk LO har reist en rekke krav for å bedre arbeidsmiljøet og beskytte dem som blir utsatt for isocyanater gjennom arbeidet. Det handler blant annet om god nok beskyttelse av dem som arbeider med isocyanater, å sørge for erstatning med mindre farlige stoffer, øke forskningsinnsatsen, revidere aktuelle forskrifter og krav om at friskluftmaske skal benyttes ved alt regelmessig isocyanatarbeid.

Personvern og cookies