Kjemisk helsefare ved sveising

(2004)

Under sveisearbeid dannes helsefarlig gass og støv som kan føre til kroniske lungesykdommer. En ny brosjyre fra Arbeidstilsynet (AT) informerer om hvilke stoffer man utsettes for ved sveising og hva man bør gjøre for å unngå helseskader.

Støy, vibrasjoner, stråling, elektriske støt og vanskelige arbeidsstillinger kan også føre til helseskader hos sveisere, men denne gangen er det den kjemiske helsefaren ved sveising som er i fokus, skriver nettsiden til Statens arbeidsmiljøinstitutt. Puster man inn partikler og gass fra sveiserøyk eller slipestøv, vil det irritere luftveiene.

Farlige sykdommer Kroniske lungesykdommer som astma, bronkitt og emfysem kan ha sammenheng med dette. Sveiserøyk og slipestøv bidrar sannsynligvis til utvikling av disse alvorlige sykdommene. Mye tyder også på at sveisere er mer utsatt for å få lungebetennelse enn andre. Den nye brosjyren fra Arbeidstilsynet inngår i kampanjen Få orden på kjemikaliene. Denne kampanjen startet i 2003. AT anser bedriftens risikokartlegging og informasjon til de ansatte som svært viktig i arbeidet med å begrense skadene fra kjemikaliebruk i arbeidslivet. Brosjyren tar for seg en rekke temaer som helserisiko ved sveising, vernetiltak og personlig verneutstyr, kjennetegn ved ulike former for sveising og farlige stoffer som dannes når man sveiser. Det påpekes i brosjyren at man først bør undersøke om kilden til forurensningen kan fjernes, eller om det kan være tilstrekkelig med forbedret ventilasjon eller atskilte arbeidsoppgaver. Er ikke det mulig, må bruk av personlig verneutstyr vurderes som en løsning. Farlige sykdommer Kroniske lungesykdommer som astma, bronkitt og emfysem kan ha sammenheng med dette. Sveiserøyk og slipestøv bidrar sannsynligvis til utvikling av disse alvorlige sykdommene. Mye tyder også på at sveisere er mer utsatt for å få lungebetennelse enn andre. Den nye brosjyren fra Arbeidstilsynet inngår i kampanjen Få orden på kjemikaliene. Denne kampanjen startet i 2003. AT anser bedriftens risikokartlegging og informasjon til de ansatte som svært viktig i arbeidet med å begrense skadene fra kjemikaliebruk i arbeidslivet. Brosjyren tar for seg en rekke temaer som helserisiko ved sveising, vernetiltak og personlig verneutstyr, kjennetegn ved ulike former for sveising og farlige stoffer som dannes når man sveiser. Det påpekes i brosjyren at man først bør undersøke om kilden til forurensningen kan fjernes, eller om det kan være tilstrekkelig med forbedret ventilasjon eller atskilte arbeidsoppgaver. Er ikke det mulig, må bruk av personlig verneutstyr vurderes som en løsning.

Personvern og cookies