Kjemikalier i arbeidsmiljøet

(2005)

Tall fra Haukeland Sykehus og Statistisk sentralbyrå viser at årlig dør cirka 420 personer på grunn av astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) som har sammenheng med påvirkning i arbeidsforholdet. Andre undersøkelser har påvist at over 40 prosent av dem som arbeidet med overflatebehandling fikk hud- og luftveislidelser. Cirka 350 krefttilfeller i året kan skyldes yrkeseksponering, for eksempel for sveising og varmt arbeid eller asbesteksponering. Men generelt er det ingen reell oversikt i Norge over skader, sykdommer og dødsfall forårsaket av kjemikalier i arbeidsmiljøet. Det er også få eksponeringsdata og lite som kan si noe om hva ansatte faktisk er utsatt for i sitt arbeid. Arbeidsmiljø nr. 4- 2005

Personvern og cookies