Kirken må ha rettsvern

(2000)

– Kvinner som ønsker å bli prester har etter min mening et åpenbart behov for det samme rettsvern mot kjønnsdiskriminering som andre kvinner. Det mener likestillingsombud Kristin Mile, som vil at likestillingsloven også skal gjelde ansettelser i kirken.

I Arbeidsmiljø nr. 3 i år skrev vi om kirken som ikke ønsker at likestillingsloven skal gjelde for kirkens indre liv, og dermed heller ikke for ansettelser i kirken. Selv om kirkens øverste organer som kirkemøtet, har vedtatt at kvinner og menn skal ha lik adgang til tilsetting som prest, så mener likestillingsombudet at kirken også må være omfattet av likestillingsloven.

– Det er vanskelig å forstå motstanden mot at ansettelser i kirken skal omfattes av likestillingsloven. Kirken er som en offentlig myndighet pålagt å legge forholdene til rette for likestilling mellom kjønnene, både i sin virksomhet og som arbeidsgiver, sier ombudet, og fortsetter:

– Vi vet imidlertid at det fortsatt er motstand mot kvinnelige prester i kirken, og at dette i en del ansettelsessaker gir seg utslag i kjønnsdiskriminering. Etter min mening har disse kvinnene åpenbart behov for det samme rettsvern mot kjønnsdiskriminering som andre kvinner.

Personvern og cookies