Kilder; håndbeskyttelse og vernehansker

(2005)

Arbeidstilsynets nettsider, www.arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynets forskrifter, veiledninger og orienteringer De mest aktuelle er: Kjemikalieforskriften (Best.nr. 566) Veiledning til Kjemikalieforskriften (Best.nr. 576) Forskrift om bruk av personlig verneutstyr (Best.nr. 524) Stoffkartotekforskriften (Best.nr. 565) HMS-databladforskriften (Best.nr. 548) Wergeland, Norberg og Stabell: Håndbok for verneombudet, Universitetsforlaget Gunh Mellström m.fl.: Hanskeguiden, Arbeidsmiljøforlaget Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies