Kartlegger bedriftens miljø på to dager

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Arbeidsmiljøsenteret går nå ut på markedet med et helt nytt produkt innenfor psykososial arbeidsmiljøkartlegging, som er utviklet av senterets fagavdeling. Kartleggingsverktøyet er web-basert, noe som gjør det mulig å få resultatet av undersøkelsen i løpet av to dager etter at den er gjennomført, opplyser seniorkonsulent Espen Gresvik Schei ved Arbeidsmiljøsenteret.
Det betyr at dersom en virksomhet har en personalsamling over to dager og setter i gang kartleggingen ved begynnelsen av samlingen, vil resultatet kunne foreligge til gjennomgang og diskusjon innen samlingen er avsluttet.

Medvirkning
– Det vi måler ved hjelp av dette verktøyet er opplevd jobbtilfredshet, verdiskapning og nyskapning i bedriften. Hver enkelt medarbeider som deltar i kartleggingen blir blant annet spurt om arbeidet oppleves engasjerende, om de får utviklingsmuligheter, anledning til å utvikle ideer, om nye ideer og forslag blir skikkelig behandlet, om de har innflytelse på egen arbeidssituasjon osv. Schei opplyser at kartleggingen foregår ved hjelp av et skjema med 48 forskjellige påstander om det psykososiale arbeidsmiljøet. Spørsmålene skal besvares med ja eller nei. Han har villet unngå spørsmål hvor svarene har mange alternativer. Slike differensierte svar er sjelden interessante for virksomheten. – Ved å legge opp spørsmålene på denne måten, tvinger vi de ansatte til å ta stilling til miljøet på arbeidsplassen. Dette er noe som også er hjemlet i arbeidsmiljølovens paragraf 16.

Enkelt og rimelig
Verktøyet er laget som en Internett-løsning der brukerne kjøper brukernavn, passord og pinkode som de beholder. Arbeidsmiljøsenteret lagrer dataene fra kartleggingen. Det innebærer at hvis virksomheten vil gjøre en ny kartlegging etter en tid, for eksempel etter en omorganisering, kan Arbeidsmiljøsenteret ta frem den gamle kartleggingen. – Dataene fra de forskjellige kartleggingene kan legges oppå hverandre. På den måten får vi en direkte sammenligning av resultatene. Dataene kommer som bilder og kan legges inn i et word-dokument. Dermed kan de tas med i en rapport, for eksempel. Arbeidsmiljøsenteret tar vare på alle data og vil bygge opp en base som gjør det mulig å sammenligne de forskjellige virksomhetene og lage et bilde av hva som kjennetegner en god eller en dårlig bedrift. – Det betyr at vi kan tilby virksomhetene et løsningsfokusert forbedringsprosjekt på de områdene hvor de bør forbedre seg. Alle data er selvsagt helt anonyme, vi spør ikke en gang etter kjønn. Det er uinteressant i denne sammenheng. I tillegg til at verktøyet er svært enkelt å bruke, vil det også være prisgunstig i forhold til tradisjonell arbeidsmiljøkartlegging. Dessuten vil det være penger å spare ved at arbeidet går så raskt, det tar ikke mye tid og ressurser fra virksomhetenes daglige arbeid.

Personvern og cookies