Kantega – en arbeiderstyrt bedrift

Tekst: Grethe Ettung (2010)

-Vi praktiserer bedriftsdemokrati, fastslår Jan Øyvind Eriksen, administrerende direktør.

IT-bedriften Kantega er Norges største arbeiderstyrte bedrift. Eriksen snakker varmt om bedriften som med sine 80 ansatte omsetter for 75 millioner i 2010 og har en vekst på 27 prosent. Ifølge direktøren, motbeviser dette påstanden om at ansatte ikke er i stand til å styre egen arbeidsplass.

Europeisk kåring
Som ansatteid bedrift legger Kantega stor vekt på å skape en foregangsbedrift innen arbeidsmiljø. Dette har medført diverse hedersbevisninger, blant annet ble bedriften kåret til en av Europas beste arbeidsplasser av Financial Times’ Great Place To Work-undersøkelsen både i 2007 og 2008. Kantega vant også Gullriset, prisen som Norges mest familievennlige arbeidsplass, i 2008.

Medvirkning på alle nivå
Kantega praktiserer medvirkning på alle nivå. De ansatte deltar i strategiutformingen, og i det daglige arbeidet flyttes beslutningene lengst mulig ned. De ansatte deltar alle i selvstyrte prosjektgrupper. Det at de plasseres i små-grupper gir rom for bred deltagelse og motvirker passivitet.
-Alle får sine forslag vurdert i løpet av prosessen, og veivalgene foretar vi etter grundige diskusjoner og avstemninger.  Tiltakene som får størst gjennomslagskraft, tas videre, kommenterer Eriksen.

Spørreundersøkelse
Kantega deltar hvert år i Great Place To Work, som er en standardisert anonym
spørreundersøkelse med over 50 detaljerte spørsmål, gruppert i fem kategorier.
-Dette har resultert i betydelig forbedringer siden målingene startet, forteller Eriksen.
Blant annet førte undersøkelsen til endringer i lønnssystemet fordi enkelte var sterkt kritiske til dette.
-Medbestemmelse skaper energi og driv, og bedriftsdemokrati og ansatteierskap skaper ansatte som forventer å delta og bli hørt.
-Det er få som slutter hos oss, og de som velger å forlate oss kommer ofte tilbake etter ei tid.
Derfor er det et mål for regjeringen at Norge får flere bedrifter som Kantega, avslutter Eriksen og viser til Regjeringserklæringen Soria Moria II, 7. september 2009.: ” Regjeringen vil bidra til økt eierskap basert på samvirke og bedrifter eiet av de ansatte”.

Personvern og cookies