Kan skiftarbeid gi kreft?

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Flere undersøkelser tyder på at det kan være en sammenheng mellom skiftarbeid og kreft, særlig brystkreft og prostatakreft. En årsak tror forskerne kan være at det produseres for lite av hormonet melatonin ved nattarbeid.
Den danske organisasjonen Kræftens Bekæmpelse skal sette i gang to undersøkelser om sammenhengen mellom de to krefttypene og arbeid utenfor normal arbeidstid, skriver bladet Arbejdsmiljø. Undersøkelsene skal foregå dels blant sykepleiere og dels blant menn og kvinner i forskjellige yrker. Den første undersøkelsen, som foregår blant sykepleiere, er allerede startet.

For lite melatonin
De siste årene har det vært en markert stigning i antall brystkrefttilfeller som er den mest utbredte kreftform i Danmark. Men en eventuell sammenheng med arbeidsmiljøet har det vært forsket svært lite på. Teorien bak undersøkelsen er at personer som jobber om natten produserer mindre av hormonet melatonin. Dette hormonet tror forskerne hemmer utviklingen av krefttyper som bryst- og prostatakreft. Melatonin produseres av kroppen mens vi sover. Produksjonen hemmes av lyspåvirkning og kunstig lys som nattarbeidere utsettes for.

80.000 sykepleiere
80.000 danske sykepleiere skal delta i første del av undersøkelsen, som allerede er satt i gang. Den vil ta for seg krefttilfeller og eventuelle dødsfall blant sykepleiere fra 1980 til i dag og sammenligne dette materialet med kreftforekomst hos den kvinnelige gjennomsnittsbefolkningen i landet. – Vi vet at det er økt risiko for brystkreft blant kvinnelige sykepleiere, det har vi ingen god forklaring på, sier forsker Johnni Hansen fra Kræftens Bekæmpelse. I andre del av undersøkelsen skal en gruppe på 600 sykepleiere, fordelt på en gruppe som har fått brystkreft og en kontrollgruppe, intervjues for å kartlegge deres arbeidshistorie. Blant annet vil forskerne ha opplysninger om natt- og skiftarbeid og tilsvarende. I den andre store undersøkelsen vil forskerne intervjue to grupper med og to grupper uten kreft med forskjellige yrkesbakgrunn. Det gjelder kvinner med og uten brystkreft og menn med og uten prostatakreft. Gruppene kommer til å bestå av 500 personer hver, til sammen 2.000 personer. Den siste undersøkelsen er foreløpig ikke ferdig finansiert. Hvis finansieringen går i orden for begge prosjektene, regner forskerne med at de vil være avsluttet i løpet av et par års tid.

Personvern og cookies