Kan skaffe 35.000 årsverk på rappen

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Mange offentlige virksomheter sliter med å skaffe nok arbeidstakere, særlig innen pleie- og omsorgssektoren. Men hvis alle som jobber deltid mot sin vilje fikk full tid, ville det bli minst 35.000 nye årsverk over natta, mener Fagforbundet.

Fagforbundet har fått statistikere til å regne på hvor mye all deltidsjobbingen i offentlig sektor egentlig ville utgjøre hvis alle deltidsarbeidende får jobbe full tid. Det vil gi 71.000 nye årsverk, viser undersøkelsen.

Tvungen deltid
Siden ganske mange av dem som jobber deltid ikke ønsker en fulltidsjobb, har 1. nestleder i Fagforbundet, Gerd Kristiansen trukket fra halvparten av alle stillingene. – Likevel vil vi kunne få tusenvis av nye årsverk i offentlig sektor, sier Kristiansen til Dagsavisen. Hun synes det er et paradoks at arbeidsgiverne vil importere arbeidskraft til offentlig sektor, når det finnes så mye ledig kapasitet. Svært mange ansatte, særlig i pleie- og omsorgssektoren får ikke 100 prosent stillinger fordi arbeidsgiverne får færre utgifter til overtid og ubekvemme vakter ved å operere med flere mindre deltidsstillinger.

– De kan hvis de vil
Gerd Kristiansen får støtte av LO-sekretær Trine Lise Sundnes som mener at arbeidsgiverne spekulerer i bruk av deltid. For mange ansatte betyr de små stillingsandelene at de ikke tjener nok til å forsørge seg og familien uten å slite for å skaffe seg ekstratimer. Hun reagerer også på argumentet fra arbeidsgiverne om at de ikke får turnus til å gå opp, hvis de ansatte får fulltidsstillinger. – Det stemmer ikke, se bare på politiet. De arbeider full tid med turnus gjennom hele døgnet. Også regjeringen er oppmerksom på dette problemet og har endret Arbeidsmiljøloven slik at kvinner i deltidsstilling har fortrinnsrett til full stilling når noe blir ledig på arbeidsplassen som de er kvalifisert for. Alle ansatte i fylkeskommuner og kommuner, unntatt Oslo, er med i Fagforbundets beregning, som bygger på tall fra 2005.

Personvern og cookies