– Kan ikke erstatte BHT

Tekst: Turid Børtnes (2004)

Karianne Sagen, hovedverneombud i Nes kommune beklager at kommunen er kommet i den situasjon at de har måttet velge bort bedriftshelsetjeneste for alle ansatte. Hun er også skeptisk til om det er penger å spare på litt lengre sikt, økt sykefravær vil fort kunne koste mer.

– Det ideelle hadde vært om kommunen både kunne ha IA-avtale og bedriftshelsetjeneste. Som hovedverneombud har jeg aldri ment at en IA-avtale kan erstatte bedriftshelsetjenesten. Det er positivt at vi nå er blitt IA-virksomhet, men i utgangspunktet var både arbeidstakere og arbeidsgiver enige om at kommunen ville klare seg fint uten avtale, ikke minst på grunn av god støtte fra Nes HMS-Senter som har hjulpet oss til å få en svært godt fungerende HMS. Sagen vil gjerne ha frem at hun er stolt over å jobbe i en kommune som har lagt så stor vekt på å få til en oppegående vernetjeneste og et fungerende HMS-system. Dette er i stor grad arbeidsgivers fortjeneste i tillegg til den innsatsen HMS-senteret har stått for. IA-avtalen oppfatter hun mer som en politisk basert avtale, en form for dugnad mellom partene i arbeidslivet og myndighetene. – Fra det politiske miljøet i kommunen er det blitt sagt at det kan hende vi må velge å bli en IA-virksomhet i fremtiden dersom vi ikke har råd til bedriftshelsetjeneste. I tillegg har det vært en del informasjon underveis, særlig i begynnelsen, fra Trygdeetatens Arbeidslivssenter som har gitt inntrykk av at de har kunnet ta på seg bedriftshelsetjenestens oppgaver. Dette har de beklaget i ettertid, men det har gitt grobunn for misforståelser om at her kan kommunen spare penger. Hovedverneombudet er meget skeptisk til om det virkelig er penger å spare på å si opp BHT-avtalen. Innen utsatte yrkeskategorier, for eksempel helsevesen og skole, er det viktig å jobbe forebyggende for å unngå sykdom. Det er nettopp i nedgangstider det er avgjørende å ha en godt fungerende bedriftshelsetjeneste. Da er det et paradoks at de økonomiske virkemidlene som er knyttet til IA-avtalen bare kan settes inn etter at sykdom er oppstått. Men Sagen ser frem til å se hva IA-avtalen egentlig innebærer for kommunen og hva Arbeidslivssenteret har å tilby. Hun håper og tror samarbeidet vil bli bra, fra de ansatte er det også bare positive tilbakemeldinger på at Nes kommune omsider er blitt IA-virksomhet.

Personvern og cookies