Kan gi nerveskader

(2003)

Helseeffekter av organofosfater ble tidligere forbundet med nervegasser og sprøytemidler. Ved inntak av store doser kan det medføre skader på nervesystemet, permanente lammelser og død. Ved mindre doser er vanligvis ikke nerveskadene varige. Stoffene brukes som tilsetning til hydraulikk- og turbinoljer for å forbedre bruksegenskapene. Disse oljene kan i utgangspunktet være svært sammensatte, det samme kan tilsetningsstoffene være. Det ble omsatt 14 millioner liter hydraulikkoljer i 2002 i Norge. Eksponering er først og fremst knyttet til produksjon, skifting av olje og væsker og reparasjoner og vedlikehold. Lekkasjer på en varm overflate har også ført til forurensning av kabinluft i fly. Symptomer på forgiftning kan være hodepine, kvalme, svimmelhet, skjelving, bevissthetsforstyrrelser, svetting, spytt- og tåresekresjon, kramper, magesmerter, koma og død. (Kilde: STAMI-utredning om helseeffekter ved eksponering for hydraulikkoljer)

Personvern og cookies