Kan gi forbud mot alenearbeid

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Hvis faren ved alenearbeid ikke lar seg redusere gjennom risikodempende tiltak, kan det bli aktuelt å forby alenearbeid på den konkrete arbeids­plassen.
Dette er arbeids- og inkluderingsdepartementet konklusjon etter at de har hatt ute på høring et forslag om særlig risiko knyttet til arbeid som utføres alene. Det dreier seg blant annet om trusler eller vold mot alenearbeidere, men også faren for ekstra belastninger og ulykker.

Redusere risiko

Departementets forslag går ut på at arbeidsgiver skal vurdere om det er særlig risiko knyttet til slikt arbeid og forebygge og redusere en eventuell risiko, slik at lovens krav om et fullt forsvarlig arbeidsmiljø ivaretas. Dette skal inn som en egen presisering i arbeidsmiljøloven. Alle de større arbeidsgiverorganisasjonene er positive til forslaget om å synliggjøre kravene til risikovurdering og -redusering, mens arbeidsgiverorganisasjonene stort sett går i mot forslaget. Departementet har også fått forslag om at det bør legges ned forbud mot alenearbeid når slikt arbeid kan medføre fare for liv eller helse. Det mener AID ikke er ønskelig eller gjennomførbart, det vil bare være aktuelt når andre tiltak ikke er nok til å redusere risikoen.

Personvern og cookies