– Kan bli utsettelse

(2005)

– Det er tatt sikte på at overføringen av Lønnsgarantiområdet skal finne sted fra 1. januar 2006, men hvis en slik overføring til Aetat vil medføre for eksempel lovendringer, kan det av praktiske årsaker vise seg at denne fristen må utsettes, sier ekspedisjonssjef Gundla Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet. Kvam opplyser at evalueringen av filialen som er opprettet i Vardø konkluderer med at dette kontoret fungerer bra som en filial, men det kan bli vanskelig å sikre rekruttering og varig drift av hele Lønnsgarantiområdet fra Vardø. Hvordan lønnsgarantiordningen skal se ut i fremtiden vil avhenge av konklusjonene til arbeidsgruppen som har som mandat å revidere regelverket på lønnsgarantiområdet. Hensikten med denne revisjonen og flyttingen til Aetat er å forenkle saksbehandlingen og å gjøre bruk av Aetats førstelinjetjeneste. Arbeidsmiljø nr.3 – 2005

Personvern og cookies