Kan bli syk av arbeid med korn

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Behandling av korn, blant annet i kornmøller, siloer og på kornmottak, kan føre til alvorlige helseplager, særlig lungeskader, hos dem som arbeider med dette.  
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har startet et kornstøvprosjekt i kornmøllebransjen for å kartlegge eksponering for soppgifter og andre mikroorganismer som kan utvikles på korn. Bakgrunnen for under­søkelsen er at de som puster inn kornstøv kan få alvorlige lungesykdommer som pneumonitt, dessuten astma og såkalt kornfeber. Forskerne vet foreløpig ikke hvordan sammenhengen er mellom de ulike komponentene av kornstøv og utvikling av sykdom, men det ser ut til at både eksponering for mikroorganismer og den enkelte disposisjon for slike sykdommer spiller en rolle. De som blir rammet kan få akutt nedsatt lungefunksjon i løpet av en arbeidsdag, og år med yrkesmessig eksponering for kornstøv kan gi kronisk nedsatt lungefunksjon. Økt risiko for sen abort hos kornbønder er også registrert Forskerne ser ikke bort i fra at årets kornhøst kan medføre økt risiko for sykdom, da det er registrert en god del dårlig korn på grunn av en sommer med mye regnvær i Sør-Norge. Forskningsprosjektet som skal gå over 3,5 år, er delvis finansiert av STAMI og dels av NHOs Arbeidsmiljøfond med et bidrag på en million kroner.
Personvern og cookies