Kampanje rettet mot bakeribransjen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidstilsynets folk, inspektør og kampanjeleder Stig Øien og overingeniør Ellen Lunde i 2. distrikt blir tatt i mot på en hyggelig og høflig måte på sitt første tilsynsbesøk i forbindelse med Arbeidstilsynets (AT) omfattende kampanje rettet mot bakeribransjen. Produksjonssjef Jean Yves Shell har ingenting å skjule, han er stolt av arbeidsplassen og produktene til French Bakery Company AS i Oslo.

Inspektørene vet hvor skoen vanligvis trykker, de ser blant annet etter melstøveksponering, risikofylt arbeid og ergonomiske forhold. Samtidig sjekker de om bedriften har en bedriftshelsetjeneste (BHT) slik alle i denne bransjen er pålagt og om tiltak og planer i henhold til internkontrollforskriften etterleves og er dokumentert.

– Ganske bra
French Bakery slipper relativt pent fra tilsynet, de to erfarne inspektørene er ganske fornøyd, særlig sammenlignet med forholdene i mange andre bakerier. Men for ca ett år siden hadde bakeriet et tilsynsbesøk som resulterte i et pålegg i forbindelse med en eltemaskin uten at AT har fått noen tilbakemelding om pålegget er fulgt opp. Produksjonssjef Jean Yves Schell som har jobbet mange år i bakeriet, men er helt nyansatt i stillingen som produksjonssjef, forklarer at det nok skyldes at det i løpet av det siste året har skjedd store omveltninger i lederstaben. Bedriften står nå foran nye forandringer som kan resultere i store investeringer. Det er forklaringer som Øien og Lunde godtar. French Bakery er et fransk bakeri med stort sett bare franske ansatte, ca 20 personer i alt. Produksjonssjefen Schell er også fransk, men snakker norsk, ellers er arbeidsspråket fransk og engelsk. Alle er profesjonelle bakere med full opplæring fra hjemlandet. Det betyr at de er kjent med maskiner og teknisk utstyr og eventuell risiko ved håndtering.

Problemet melstøv
I selve bakerilokalene jobbes det med liv og lyst. Lekkert fransk bakverk formes av øvde hender og i digre eltekar blandes deig til baguetter, croissanter og andre franske spesialiteter. Øien og Lunde bemerker at det ligger et fint lag med melstøv på alle maskiner og hyller. Det viser at ventilasjonen kunne ha vært bedre, enkelte spesielt utsatte arbeidsplasser burde kanskje hatt direkte avsug. Ellen Lunde er ikke særlig fornøyd med arbeidsplassen til en av bakerne som knar mel inn i enkelte av deigene for hånd. Kunne ikke denne prosessen automatiseres? – Dessverre, det kan vi nok ikke gjøre. Mange av produktene lages på tradisjonell måte slik det gjøres i Frankrike og mye må gjøres for hånd. Men produksjonssjefen er enig i at det hadde vært en god ide å få foretatt melstøvmålinger i lokalene, gjerne i regi av Arbeidstilsynet, og deretter diskutere eventuelle tiltak for å redusere støvet. Han forsikrer om at ingen av bakeriets ansatte har helseplager på grunn av melstøv, slik som allergi og astma.

I Hjula veveri
Bakeriet holdet til i de gamle lokalene til Hjula veveri ved Akerselva. De egner seg svært godt, det er store, lyse lokaler med god plass og stor høyde under taket som gjør at det ikke blir sjenerende varmt. I forhold til vanlige norske bakerier som ofte starter arbeidsdagen grytidlig på natta, har French Bakery en god arbeidstidsordning. De fleste begynner jobben kl 06.30, bare to av bakerne samt en i pakkeriet må jobbe om natta. Sykefraværet er lavt. Fordi de fleste ansatte er utenlandske og kommer fra samme land, blir relasjonene tette. De går ut sammen og flere deler leilighet. Atmosfæren er god, det er tydelig at de har et godt arbeidsfellesskap. Inspektørene forvisser seg om at spiserom og garderober er i orden, og tar for seg bedriftens internkontroll-perm før de takker for seg. Det er avgjort en del som kan gjøres bedre, særlig i forhold til IK, men konklusjonen er at det viktigste er i orden, arbeidsmiljøet er bra og ledelse og ansatte er oppmerksomme på risikomomentene. Eventuelle pålegg, målinger og forslag til forbedringer vil de komme tilbake til når sjekklistene er gjennomgått og inntrykkene har fått satt seg.

Personvern og cookies