Kampanje mot vold og trusler

Tekst: Turid Børtnes (2009)

Arbeidstilsynet er i gang med en landsomfattende kampanje for å sikre ansatte mot vold og trusler på arbeidsplassen. 

– I tiden frem til nyttår vil mer enn 800 virksomheter få besøk av våre inspektører, opplyser prosjektleder Annik Apall Austad i Arbeidstilsynet.

Alenearbeid
Arbeidstilsynet kommer til å ha spesiell oppmerksomhet rettet mot alenearbeid og nattåpne arbeidsplasser, særlig på arbeidssteder som er bemannet med bare en person om natten.
– Det er mange kiosker og bensinstasjoner som holder døgnåpent. Statistikken viser at dette er utsatte arbeidsplasser, sier hun.
– Hva kommer dere til å kreve for at slike arbeidssteder skal bli bedre sikret?
– Vi vil først og fremst undersøke om arbeidsgiver har kartlagt arbeidsforholdene og foretatt en risikovurdering. Arbeidsgiver plikter å sette i verk tiltak for å forebygge at de ansatte blir utsatt for trusler og vold i forbindelse med jobben, og ha planer for hvordan slike situasjoner skal håndteres og følges opp.
Hvis Arbeidstilsynets inspektører finner at arbeidsgiver ikke har gjennomført de lovpålagte tiltakene på dette området, vil bedriften få pålegg om å få dette i orden innen en viss frist.

Utsatte bransjer
– Arbeidstilsynet vil konsentrere seg om utsatte bransjer, det er først og fremst jobber der de ansatte håndterer penger og andre verdier, opplyser Apall Austad.
Eksempler på dette er utelivsbransjen med hoteller og restauranter, urmakere og gullsmeder, bank og post, legevakt, krisesentre og apotek. Dessuten vil bransjer med ansatte i utsatte yrker som parkeringsvakter, vektere og bussjåfører få besøk av Arbeidstilsynets inspektører.
Det vil ikke være aktuelt for Arbeidstilsynet å kreve at det ansettes to personer for å gjøre en utsatt arbeidsplass tryggere, mange små virksomheter har ikke økonomi til det.
Men dette er en problemstilling som blant annet blir berørt i en sak som er under behandling av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, om alenearbeid.

Personvern og cookies