Kampanje for utsatte yrkesgrupper

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

 De som jobber i de hjemmebaserte tjenesten har et svært utsatt arbeidsmiljø, så mange som tre av fire har opplevd utskjelling, slag, spark og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben. En av fem gruer seg til å gå på jobb, viser undersøkelser. Arbeidstilsynet (AT) har nå satt i gang en kampanje for å skape et bedre arbeidsmiljø blant denne gruppen arbeidstakere.

Kampanjen, som Arbeidsmiljø omtalte i sommer, skal gå i alle landets kommuner. I tillegg til at den skal bedre forholdene for en utsatt gruppe, vil den også være et viktig bidrag i arbeidet med å fremme et inkluderende arbeidsliv.

Utsatte jobber
Pleie- og omsorgsarbeidere, hjemmehjelper og andre som arbeider i hjemmetjenesten er ikke bare utsatt for vold og trusler på jobb, de opplever ofte et sterkt tidspress, tunge løft og dårlig tilrettelagte arbeidsforhold. Det er ikke for ingen ting at disse arbeidsgruppene har betydelig økt risiko for muskel- og skjelettlidelser som slitasje og smerter fra nakke, skuldre og knær. Målet med Arbeidstilsynets kampanje «Rett hjem» er å redusere belastningene som bidrar til skader og sykdommer og bedre hverdagen for dem som arbeider i hjemmetjenesten. AT skal føre tilsyn i alle landets kommuner samt i private virksomheter som leverer slike tjenester i kommunene. – Aktuelle temaer i forbindelse med kampanjen er tidspress, ergonomi, vold og trusler. I tillegg skal inspektørene vurdere hvordan tjenesten er organisert, om de ansatte får opplæring i løfte- og forflytningsteknikk og hvordan de skal forebygge og takle vold og trusler, sier prosjektleder Edle Utaaker i Arbeidstilsynet.

Arbeidsgivers ansvar
Arbeidstilsynet kommer til å legge vekt på at det er arbeidsgiver, i dette tilfellet som oftest kommunene, som har ansvar for å legge til rette for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dessuten har arbeidstakerne rett og plikt til å skaffe seg kunnskaper slik at de selv blir bedre i stand til å stille krav og utvikle eget arbeidsmiljø. Det systematiske HMS-arbeidet for å utvikle og bedre arbeidsforholdene vil også bli vektlagt. Kampanjen som startet i oktober, skal gå over to år. 60 av ATs inspektører skal føre tilsyn med arbeidsmiljøforholdene for dem som har det daglige arbeidet i hjemmetjenesten. De hjemmebaserte tjenestene omfatter ca 60.000 årsverk, men på grunn av en god del deltidsarbeid er det langt flere som arbeider på dette området.

Personvern og cookies