Kampanje for det daglige brød

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Arbeidstilsynet er nå i ferd med å gjennomføre en omfattende kampanje i en svært sykdomsutsatt næring, bakeriene. – Arbeidstilsynets tilsyn, som skal gjennomføres i løpet av forsommeren 2002, er en oppfølging av en toårig kampanje i nærings- og nytelsesmiddelindustrien, opplyser kampanjeleder, inspektør Stig Øien i Arbeidstilsynet 2. distrikt.

De fleste bakerier med mer enn tre ansatte får besøk. Ca 50 inspektører skal foreta tilsyn i rundt 500 bakerier i hele landet i løpet av april, mai og juni. 

Utsatt bransje
Arbeidstilsynet (AT) vil særlig se etter eksponering for melstøv, sikkerhet ved bruk av maskiner, ergonomiske forhold som tungt og ensformig arbeid, tilrettelegging av arbeidet, tidspress og hvordan bakeriene bruker verne- og helsetjenesten. Bakeriansatte arbeider i en utsatt bransje, mange blir eksponert for melstøv som kan føre til luftveislidelser som allergi og astma. Dette er derfor et prioritert risikoområde ved tilsynsbesøkene. Bransjen har også mye gjentakelsesarbeid som må utføres i høyt tempo. Erfaringen viser at stadig gjentatte bevegelser utført over tid kan føre til belastningsskader. Et oppjaget tempo, slik bakerne ofte har på jobb, kan utløse slike lidelser i tillegg til at det i seg selv kan føre til ulike stressymptomer.

Verktøykasse
– I forbindelse med kampanjen er det utviklet informasjonsmateriell, blant annet en innholdsrik «verktøykasse» med sjekklister, 10 temahefter og andre hjelpemidler for å komme i gang med helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriften, opplyser Øien. Det er også laget en informasjonsbrosjyre og en plakat som beskriver aktuelle risikoområder. Målet med kampanjen er å gi større trivsel, redusere sykefraværet, bedre produktiviteten og gi høyere lønnsomhet.

Personvern og cookies