Kamp mot svart arbeid

Tekst: Turid Børtnes (2006)

Byggenæringen har gått sammen med myndighetene for å finne frem til tiltak som kan hindre at den useriøse delen av næringen får større fotfeste. Kvalifikasjonsordningen StartBANK skal hindre svart arbeid.

Denne kvalifikasjonsordningen skal gi de seriøse bedriftene et konkurransefortrinn i forhold til de useriøse som lurer seg unna skatter og avgifter, tilbyr elendige lønns- og bovilkår, har dårlige helse-, miljø- og sikkerhetsopplegg og dårlig kvalitet på arbeidet.

Samarbeidsordning
Det er Byggenæringens Landsforening (BNL) som har satt tiltaket ut i livet i tett samarbeid med offentlige myndigheter. Bakgrunnen er at svart økonomi og bruk av illegal arbeidskraft undergraver den sunne og reelle konkurransen for bedrifter som holder seg til lover og regler. Dessuten går det offentlige glipp av store inntekter. Prosjektet «Seriøsitet i byggenæringen», satt i gang av BNL, er utgangspunkt for StartBANK-ordningen. I tillegg til å bidra til at det kun benyttes seriøse aktører i bygg- og anleggsbransjen vil ordningen tjene som en effektiv og ressurssparende informasjonsavdeling av felles opplysninger.

Snart 1.000 medlemmer
– Hittil har noe over 900 virksomheter meldt seg inn i ordningen, opplyser BNL-ansvarlig for StartBank, Mats Eriksson. Han regner med at ordningen vil ha over tusen innmeldte innen utgangen av februar. Det som tar lengst tid er å få med de store virksomhetene. Store organisasjoner har sine egne systemer når det gjelder leverandører av varer og tjenester og de trenger tid for å få lagt om disse systemene. Prisen burde ikke skremme noen. Som leverandør koster det fra 2.000 til 4.000 kr årlig å være med, mens kjøperne betaler i henhold til omsetningen. For å bli med i ordningen må underleverandører kunne vise til at de er à jour med betaling av skatter og avgifter, har fulgt opp krav om rapportering til offentlige register, ikke være konkurs eller i gjeldsforhandlinger, ha gode HMS-rutiner, sende inn kopi av firmaattest og betale abonnementsavgiften til ordningen. Ordningen ble innført sommeren 2005. Arbeidsmiljø nr.1 – 2006

Personvern og cookies