Jobbing uten mobbing

Tekst: Grethe Ettung (2007)
– Primært er hovedmålet å sette virksomhetene i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Annik Apall Austad, prosjektleder for Arbeidstilsynets «Jobbing uten mobbing». 

Fem svært ulike norske virksomheter ­fungerer som piloter og går i spissen for å skape oppmerksomhet og kunnskap om mobbing i arbeidslivet, og om måter å ­forhindre og håndtere mobbing på.
De fem pilot-virksomhetene er: Statens Vegvesen, Rygge kommune, Arcus-gruppen AS, Asko Drammen AS og Tromsø Domprosti.
Jobbing uten mobbing er en satsing i tilknytning til Avtalen om et inkluderende arbeidsliv, i regi av Arbeidstilsynet. Prosjektets mål er å gjøre ledere, arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte bedre i stand til å se, forstå, håndtere og forebygge mobbing på arbeidsplassen

Skal forebygge mobbekultur
– Primært er hovedmålet å sette virksomhetene i stand til å forebygge og håndtere mobbing og trakassering, sier Annik Apall Austad, prosjektleder for Arbeidstilsynets «Jobbing uten mobbing». Hun forteller at prosjektgruppen har utarbeidet veiledninger som enhver virksomhet kan benytte seg av når retningslinjer for konflikt- og mobbehåndtering skal utformes. Apall Austad understreker at det er ­viktig å bygge videre på de etiske retningslinjene og det kulturgrunnlaget som allerede eksisterer i virksomhetene. – Vi ønsker en bevisstgjøring om hvilke utfordringer og dilemmaer det er størst sjanse for å møte i egen bransje. Jobbing uten mobbing har i samarbeid med fagpersoner, partene i arbeidslivet og sentrale HMS-aktører utarbeidet ulike hefter som kan brukes som kunnskapsgrunnlag og verktøy i arbeidet mot mob­­­bing. Disse er lagt ut på nettsidene jobbingutenmobbing.no.

Lederopplæring
– Vi har besøkt alle pilotene og kjørt kurs i lederopplæring. Vi tilbyr pilotene lederopplæring med forsker og psykolog Ståle Einarsen som foreleser fordi lederne har et spesielt ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø. Einarsen, som er en av ­Norges fremste eksperter på mobbing, gir dem et solid grunnlag å bygge videre på. Pilotene har tatt i bruk ulike former for tiltak som er tilpasset deres virksomhet, sier Apall Austad. Hun nevner kollegastøtte på Asko i Drammen og megling i Kirken i Tromsø som eksempler. Poenget med pilotprosjektene er at deres erfaringer skal ha en overføringsverdi til andre virksomheter. – Vi legger fortløpende ut informasjon på nettsidene våre, påpeker Apall Austad. Under Gode eksempler presenteres noen av pilotene samt andre virksomheter som har arbeidet med mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Prosjektgruppen skal også lage en ­opplæringspakke for alle som driver med opplæring i helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.

Les mer om pilotprosjektene mot mobbing i papirutgaven av Arbeidsmiljø nr.2 – 2007

Personvern og cookies