Jobberfaring et fortrinn

(2002)

Stadig flere ungdommer kombinerer jobb og skolegang. En ny undersøkelse viser at nesten halvparten av norske skoleelever har en lønnet deltidsjobb. Både fremtidige arbeidsgivere, de fleste foreldre og også lærerorganisasjonene ser positivt på dette.

Dette viser en landsomfattende undersøkelse foretatt av Research International Feedback blant ungdom i alderen 15 til 24 år som fortsatt bor hjemme. Foreldre som har barn i den aktuelle alderen er også spurt. Konklusjonen er at stadig flere ungdommer, nå gjelder det 45 prosent av dem, har lønnet deltidsjobb i tillegg til skolegang eller studier.
Arbeidserfaring
Bakgrunnen for den utbredte arbeidsiveren blant ungdom er behov for penger. Og når de velger jobb er fleksibel arbeidstid i tillegg til god lønn og godt arbeidsmiljø viktige kriterier. Populære arbeidsplasser er matforretninger, avisbudruter, hurtigmatkjeder og tilsvarende. Arbeidsgiverorganisasjonen NHO mener at erfaring fra arbeidslivet vil telle positivt når ungdommen er ferdig med skole og studier og skal søke jobb. Svært mange av dagens ungdom har god utdannelse. Ungdommene vil derfor møte hard konkurranse på arbeidsmarkedet og da vil jobberfaring kunne være avgjørende.

Lærere vil ha kontroll
Også blant lærerne er tonen positiv. Leder i seksjon for videregående opplæring i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied mener at et samarbeid med aktører i arbeidslivet kan være interessant for skolene. Hun støtter NHOs syn på ungdom og deltidsjobber og mener at det kan være fornuftig å samarbeide om å legge forholdene til rette slik at de ungdommene som ønsker det lettere kan kombinere deltidsjobb og skole. Forbundet mener at et slikt samarbeid kan gjøre det enklere å trekke opp rammer for omfanget av slik jobbing og hindre at skolegang blir nedprioritert i forhold til jobb.

Foreldreskepsis
Den største skepsisen møtte forskerne blant foreldrene. Mange ser det som positivt at de unge tjener egne penger, får erfaring med arbeidslivet og lærer å ta ansvar. Men en del er skeptiske til hvilke forhold de unge blir tilbudt i jobben. Mange frykter at de vil bli utnyttet med lav lønn og dårlige arbeidsforhold. McDonald`s, som har vært med på å finansiere undersøkelsen og er en av Norges største arbeidsgivere for ungdom sier de er klar over at ung arbeidskraft byr på mange utfordringer. De har svært positive erfaringer med ungdommene som jobber hos dem, men ser at de har et ansvar for å formidle riktige verdier og holdninger som ungdommene kan ta med seg videre etter fullført skolegang.

Personvern og cookies