Jobber mer, men oppnår mindre

(2006)
Amerikanerne jobber mer enn for ti år siden, men synes selv at de får gjort mindre i løpet av en arbeidsdag.
Det viser en undersøkelse som det amerikanske firmaet Day-Timer har gjennomført blant 1000 arbeidstakere. I en lignende undersøkelse i 1994 mente amerikanerne at de klarte tre fjerdedeler av arbeidet sitt på en vanlig arbeidsdag. I 2005 klarte de kun to tredjedeler. I 1994 følte fire av fem seg meget produktive, i 2005 hadde bare halvparten den følelsen. I 1994 følte 40 prosent seg veldig suksessfulle, i 2005 gjorde kun 28 prosent det. En mulig årsak til den manglende produktiviteten er hyppige forstyrrelser fra e-post og mobiltelefoner. I gjennomsnitt mottok en arbeider 46 e-poster om dagen. Tiden foran pc-en er også steget voldsomt; fra 9.5 timer i uka til 16 timer. I en kommentar til Reuters sier John Challenger fra rådgivningsfirmaet Challenger, Gray & Christmas, at paradokset er at teknologien har økt hastigheten på arbeidet, men dermed har den også fått alt til å gå langsommere. (VJ)
Personvern og cookies