Jobben påvirker aldringsprosessen

Tekst: Morten Dahl (2000)

Arbeidere har større risiko enn funksjonærer for å pådra seg mangel på søvn og høy hvilepuls. Dette er noe som igjen framskynder aldringsprosessen og kan forkorte livet med 10 til 15 år.

Det går fram av en større studie utført ved Universitetssykehuset i Malmö i Sverige. Til sammen ble 22.000 menn og 11.000 kvinner fra Malmö fulgt opp via dødsårsaksregisteret. Studien utgår fra helseundersøkelsene på 70-tallet da personene var 45-50 år gamle. 2300 av dem døde i 60- og 70-årsalderen.

 

Kvinner lider

Ifølge undersøkelsen kan altså mangel på søvn og høy hvilepuls framskynde aldringsprosessen og forkorte livet med 10 til 15 år. Menn utsettes hardere enn kvinner, mens kvinnene lider mer.

Risikoøkningen for menn er 2,5 ganger.

Undersøkelsen er ikke oppdelt i yrker, men i manuelle og ikke-manuelle jobber. Og arbeidere har altså større risiko enn funksjonærer for å pådra seg mangel på søvn og høy hvilepuls, og dermed dø tidligere enn man kunne forvente. Størst er risikoen for å dø tidligere dersom man er arbeidsløs, langtidssykmeldt eller førtidspensjonert.

 

Utbrenthet

Mannen bak undersøkelsen, dosent Peter Nilsson sier til det svenske tidsskriftet Arbetsliv i utveckling at høy hvilepuls og søvnproblemer er symptomer på det som i dag er kjent som utbrenthet. På 70- og 80-tallet var dette et ukjent begrep.

– Selv om kvinner lider mer enn mennene, så synes det som om kvinnene klarer å tackle mangel på søvn bedre. Deres hjerte- og karsystem er mer plastisk, sier Nilsson.

Personvern og cookies