Jobben hindrer trim

Tekst: Morten Dahl (2001)

Svenske arbeidstakere har ikke god nok tid på fritiden. Årsaken er at jobben hindrer dem i å mosjonere og være sosiale. Det går fram av en undersøkelse det svenske bladet Arbetsliv har gjort.

Kvinnene er de som opplever mest overtid og stress til hinder for mosjon og sosialt liv på fritiden. Hver tredje som deltok i Arbetslivs undersøkelse svarer at de anser at jobben er så hektisk at de ikke orker eller rekker å ordne i hjemmet eller å være sammen med familien i den grad de skulle ønsket. Dette gjelder spesielt for kvinner i alderen 35-44 år i offentlig sektor. Hver fjerde spurte arbeidstaker opplyser at jobben gjør at de ikke rekker å omgåes venner slik de skulle ønsket. 33 prosent av kvinnene og 22 prosent av mennene mente at dette var et problem.

 

Mye stress

Stresset i svensk – og med stor sikkerhet også i norsk – arbeidsliv er et stort problem. Fire av 10 sier at de ofte er stresset på grunn av arbeidet, og verst har tjenestemenn og mannlige verneombud det. Mer enn 40 prosent i disse to gruppene sier at de føler seg ofte stresset. Totalt er det 44 prosent av kvinnene og 26 prosent av mennene som sier å være stresset.

Videre er det en av tre spurte som oppgir at de arbeider overtid minst 11 timer i måneden. Menn gjør dette mer enn kvinner.

 

Jobb hindrer trim

Det skrives mye om nordmenns lave trimnivå. Kanskje jobben kan være en årsak? I den svenske undersøkelsen går det nemlig fram at hver tredje ikke rekker å mosjonere tilstrekkelig, og av dem er det hver femte arbeidstaker som sier at et presserende jobb er årsaken. Her er det ingen forskjell mellom privat og offentlig sektor, og heller ikke spesielle utslag for alder. Men de som jobber i utdanningssektoren og i jord- og landbruk, er de som føler at jobben hindrer mosjonering mest.

 

Urolig for egen helse

Kanskje som en følge av dette, så er det bekymringsfullt at hver sjette arbeidstaker ofte er bekymret for sin egen helse. Videre er det nærmere 40 prosent som sier de har diskutert trening, hver tredje har diskutert kostvaner og 30 prosent har snakket om øvrige livsstilsproblemer som røyking- og alkoholvaner med sine bedriftshelsetjenester.

Tre av fire spurte anser at de ofte spiser helseriktig kost. Bare hver sjette har diskutert livsstilsspørsmål med personalansvarlig på jobben.

Om lag 1000 arbeidstakere deltok i spørreundersøkelsen, som hadde like stor andel av begge kjønn.

Personvern og cookies