Jobben gjør godt for helsa

Tekst: Turid Børtnes (2008)

 

Det er bare hjem og familie som har større betydning for vår psykiske helse enn arbeidet vårt. Det viser en ny undersøkelse laget for Helsedirektoratet.

I en undersøkelse TNS Gallup har utført på vegne av Helse­direktoratet, svarer vel 96 prosent at arbeid er viktig for deres mentale helse. Bare det å ha hjem og familie blir regnet som viktigere.

– Arbeid er medisin

Professor i psykiatri ved Aker universitetssykehus, Erik Falkum, forteller at undersøkelsene så langt tyder på at arbeid er svært god medisin. – Det finnes ikke noe tilbud i helsevesenet som kan bidra til å nære selvfølelsen og opplevelsen av personlig verdi, på samme vis som det å ha en jobb. Som behandlere har vi undervurdert betydningen av arbeid. Vi har sentrert behandlingen rundt den medisinske og psykologiske aksen og har sett bort fra den sosiale, sier han. Omtrent halvparten av befolkningen vil oppleve alvorlige psykiske problemer i løpet av livet. Men det finnes god hjelp, og for de aller fleste løser problemene seg. Nøkkeltall fra NAV og Helsedirektoratet viser at mellom 800.000 og 900.000 personer i yrkesaktiv alder står utenfor eller er midlertidig ute av arbeidslivet. Hos en av fire er psykiske problemer en vesentlig årsak.

Tettere samarbeid

Antallet nye mottakere av uføreytelser med lettere psykiske lidelser øker, særlig i alderen 20 til 39 år. Psykiske lidelser ligger samlet sett bak hver femte sykefraværsdag og hos hver tredje person som er mottaker av en uføreytelse. Regjeringen har laget en Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse som er basert på et tett samarbeid mellom helsetjenesten ved Helse­direktoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Målet er å utvikle et bedre samarbeid mellom de berørte deler av den offentlige forvaltningen og arbeidsgiverne.

Personvern og cookies