Jobben avgjør helsa

Tekst: Turid Børtnes (2002)

Arbeidsforholdene betyr mer for sykefraværet enn faktorer som livsstil, familieforhold og økonomi. Det viser et svensk prosjekt som omfatter 9.000 offentlig ansatte. I undersøkelsen har forskerne sett på risikoen for å bli sykmeldt for mer enn 28 dager og funnet at dårlige arbeidsforhold er den enkeltfaktor som har størst betydning. Andre faktorer som har betydning er dårlig økonomi og livsstil, men de teller bare halvparten så mye. Litt overraskende viser det seg at familieforhold ikke betyr noe for lengre sykefravær i det hele tatt. 

Personvern og cookies