Jobb-mobbing halvert

(2006)

Forsker Ståle Einarsen slår fast at antall tilfeller av mobbing på jobben går ned. Forklaringen er bedre økonomiske tider.
Psykologen har ledet mobbeforskningen siden begynnelsen av 90-tallet. Nylig la han frem ferske forskningstall på forekomsten av mobbing i norsk arbeidsliv, skriver Aftenposten. Grovt sett viser de nye tallene at mobbingen er halvert på 15 år. Tallene baserer seg på en undersøkelse blant norske arbeidstagere, og de intervjuede skal følges opp frem til 2010. Andelen som oppga å være alvorlig mobbet på jobben var 4,5 prosent tidlig på 90-tallet, nå er tallet nede i 2 prosent. Tilsvarende endringer har det vært på hva de intervjuede oppgir om tilfeller av tidligere mobbing samt mindre alvorlig mobbing. Einarsen mener det er klare grunner til bedringen: – For det første har det i løpet av de siste 15 årene vært et økt fokus på temaet mobbing og jobb. Det har vært gjennomført tiltak, og man kan snakke om problemene. Samtidig er situasjonen i dag en annen enn det den var for 15 år siden. Økonomien er bedre. Arbeidsledigheten er lav og det er lettere å skifte jobb hvis du mistrives på jobben, sier Ståle Einarsen.
Personvern og cookies