Jobb for helsa!

 

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Nasjonal kampanje skal redusere sykefraværet.

3. november startet en nasjonal kampanje om sykefraværsoppfølging. Målet er å bedre samspillet mellom arbeidsgivere, arbeidstakere, sykmeldere og NAV-ansatte, slik at arbeidstakere kommer raskere tilbake i jobb. Det melder NAV.

Satser på samarbeid
– Kampanjen Jobb for helsa! handler om alt fra hva man kan gjøre på arbeidsplassen for å unngå sykefravær, til hva man gjennom godt samarbeid kan gjøre for å få sykmeldte raskere tilbake i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.
Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet og NAV står bak kampanjen, som skal bidra til å oppfylle avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), og redusere sykefraværet i arbeidslivet. 1. juli i år ble arbeidsmiljøloven og folketrygdloven endret. Nå skal den sykmeldte få tidligere og tettere oppfølging.

Arbeid og aktivitet er bra for helsa
Forskning viser at mange kommer raskere tilbake hvis de har god kontakt med arbeidsplassen når de er sykmeldt. Derfor anbefales gradert sykmelding for stadig flere. Dette åpner for at man kan jobbe ut fra de forutsetningene man har i sykdomsperioden. Mulighetene for tilrettelegging er mange, og det er viktig med godt samarbeid, både mellom arbeidsgiver, arbeidstaker, sykmelder og NAV.
­- Vi ønsker å gi alle aktørene i sykefraværsarbeidet informasjon om hva man kan gjøre for å forebygge sykefravær, og hva som bidrar til at sykmeldte kan komme raskere tilbake, sier Joakim Lystad.

Dette skjer: Nettportalen jobbforhelsa.no ble lansert 3. november. Alle leger, arbeidsgivere og NAV-kontor får informasjonsmateriell tilsendt i posten. Informasjonsbrosjyre som lege, behandler eller NAV kan dele ut til arbeidstakere som er eller er i ferd med å bli sykmeldt, lanseres. Helsedirektoratet og NAV har i tillegg utarbeidet en faglig veileder i sykmeldingsarbeid for å bidra til en riktigere sykmeldingspraksis.

Se ny nettside her

Personvern og cookies