Joakim Lystad ny direktør i NAV

Tekst: Grethe Ettung (2010)

Joakim Lystad har i statsråd blitt utnevnt som ny Arbeids- og velferdsdirektør.

– Dette har vært en omfattende prosess, og vi har vært på jakt etter den beste kandidaten i landet. Lystad svarer til de forventingene vi har, sier arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en pressemelding.
– Lystad har ledererfaring fra ulike organisasjoner og krevende fusjonsprosesser. Han har solid erfaring med omstilling både i kommunal og statlig sektor. Han blir beskrevet som løsningsorientert, tydelig og med evne til å motivere egne medarbeidere. Dette er viktige kvaliteter når man skal lede en etat med 14 000 ansatte, og som forvalter en tredjedel av statsbudsjettet, hevder arbeidsministeren.

Joakim Lystad er født i 1953 og utdannet sivilagronom fra Norges landbrukshøyskole. Han har vært administrerende direktør i Mattilsynet siden 2003. Tidligere har han vært direktør i SFTs beredskaps- og kontrollavdeling, og underdirektør i Miljøverndepartementets industriseksjon.

Joakim Lystad er ansatt på åremål for 6 år med mulighet til forlengelse i èn periode. Han tiltrer 4. oktober.

Personvern og cookies