– Jeg er fortvilet og frustrert

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

– Jeg blir fortvilet og frustrert på egne og etatens vegne. Dette kommer til å gå ut over en lang rekke familier og ikke minst «kundene» i næringslivet og ansatte der som ikke får den støtte og service de skal ha. Senioringeniør Kjell Arne Johansen i Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) hører til dem som blir rammet med full tyngde av regjeringens flytteplaner for en rekke statlige etater

Det er helt utelukket for han å flytte av hensyn til kone, barn og svigerforeldre. Samtidig er han bekymret for hvordan det skal gå med en arbeidsplass han er veldig engasjert og glad i. En undersøkelse viser at ingen av de tilsatte i DAT vil flytte til Trondheim. 79 prosent vil ikke flytte under noen omstendighet. 11 prosent kan tenke seg å flytte dersom det er eneste mulighet for jobb. 19 prosent vurderer å jobbe i perioder eller pendle til Trondheim dersom forholdene legges til rette for det. De fleste kan ikke flytte på grunn av ektefelle/samboer som har jobb i Oslo, mange har barn på skole og en tredjedel har foreldre/svigerforeldre med behov for hjelp.
Dødt arbeidsmarked
Johansen forteller at han har lest stillingsannonser en god stund og opplevd at arbeidsmarkedet på hans område er helt dødt. – Hadde dette skjedd for et par år siden hadde jeg og sikkert mange med meg hatt gode muligheter for ny jobb, men nå er det ingen ting å søke på. Statsråd Victor Norman sier at vi bor i et pressområde og at mange har behov for vår kompetanse, hvor er de virksomhetene? Jeg har snakket med mange, og flere og flere kjenner noen som har mistet jobben sin. Aller helst vil Johansen fortsette i DAT med sentrale oppgaver for etaten. Han er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole, men har i hele yrkeskarrieren på 14 år arbeidet med HMS i direktoratet, noe han synes er utrolig interessant og givende. – Jeg har jobbet mye med jord- og skogbruk, deretter med bygg- og anlegg. Nå arbeider jeg i tilsynsseksjonen med tilsyn som fag. Men den rent landbruksfaglige kompetansen har jeg ikke opprettholdt disse årene, på arbeidsmarkedet vil nok kompetansen min bli regnet som ganske smal.

– Kjøre drosje
Johansen er ikke alene i direktoratet, han deler blant annet skjebne med overingeniør Knut Elkjær som heller ikke finner det aktuelt å flytte, blant annet på grunn av samboer med egen jobbkarriere og annen familie. I likhet med Kjell Arne Johansen har Elkjær brukt sine beste arbeidsår i direktoratet. Han har samme utdanningsbakgrunn og har jobbet i DAT i 18 år og føler at han faller mellom noen stoler på arbeidsmarkedet i tillegg til at alderen heller ikke teller i positiv retning. – Jeg har enten ikke riktige kvalifikasjoner eller så er jeg overkvalifisert. Det siste året har jeg søkt på en del jobber, men har ikke fått noen tilslag. Landbruksfaglig bakgrunn og 18 år med helse, miljø og sikkerhet gir smal kompetanse. Uansett er det utelukket å flytte, da kjører jeg heller drosje. Ukependling til Trondheim, hvis det blir åpnet for det, er heller ikke noe aktuelt alternativ for Elkjær. Det blir ikke noe liv, da prioriterer han heller familien.

Bortkastet kompetanse
Kjell Arne Johansen er også svært betenkt over hvordan en flytte- og omorganiseringsprosess, som ikke kommer til å berøre det store flertallet av direktoratets ansatte som ikke vil flytte, vil komme til å gå. – Dessuten vil det bli kastet vrak på utrolig mye spesialkompetanse. Tenk på alle dem som er 55 år eller eldre og den kompetansen de har bygget opp gjennom et langt yrkesliv. Disse aldersgruppene blir det neppe aktuelt å flytte. Vi får bare inderlig håpe at vi kan få bruk for dem på distriktskontorene. Situasjonen blir enda vanskeligere av at det nå er kommet et nytt mandat fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet om at hele Arbeidstilsynet skal omorganiseres. Disse planene legges frem i april neste år. Dermed fryses mye av aktiviteten på distriktskontorene også. Både Elkjær og Johansen mener at situasjonen tærer på de ansattes helse og motivasjon. Som Elkjær sier; nå får vi selv oppleve på kroppen hva utrygghet og dårlig psykisk arbeidsmiljø resulterer i.

Personvern og cookies