Jakhellns tre Ker

(2004)

Det nye lovforslaget preges av å være en ren bearbeiding av den eksisterende arbeidsmiljøloven, supplert med en konsolidering, kompilasjon og kodifikasjon av gjeldende regelverk. Kodifikasjon: Samling og ordning av lovbestemmelser og rettsregler til et større, enhetlig lovverk. Kompilasjon: Skrift som er oppstått ved uselvstenig utplukk av andres verker. Kilde: Kunnskapsforlagets fremmedordbok

Personvern og cookies