Ja, vi elsker EU

Tekst: Mats Løvstad (2010)

Hver tredje norske virksomhet har brukt arbeidskraft fra EU det siste året.

Kraftigst er veksten i offentlig sektor, hvor økningen har gått fra 31 til 38 prosent, men det private følger tett etter. I hotell- og restaurantnæringen har hele to av tre virksomheter brukt EU-arbeidskraft det siste året, noe som er rekord for bransjen.
– Tross finanskrise og økt ledighet har arbeidskraft fra EU blitt en viktig og stabil del av norske virksomheter, konkluderer Almedina Jahre i NAV EURES.
Andelen norske bedrifter som benytter arbeidskraft fra utenfor EU/EØS-land derimot, har ikke opplevd samme økning, og ligger stabilt på 17 prosent.

Flere fast ansatt
En mer positiv utvikling er at stadig flere av EU-arbeiderne nå blir fast ansatt hos sine norske arbeidsgivere. Seks av ti bedrifter oppgir at de ansatte europeiske arbeidstakere i fast stilling i løpet av fjoråret, mot fem av ti i offentlig sektor. Og de aller fleste er tydeligvis fornøyde med arbeidskraften de får.
– Det er oppsiktsvekkende hvor entydig positive arbeidsgiverne er til europeisk arbeidskraft. I både offentlig og privat sektor svarer mer enn ni av ti at der er svært, eller ganske fornøyde. Dette gjelder over hele landet, uansett bransje og sektor, sier Jahre.

Islendingene på topp ti
Selv om det fortsatt er svensker, polakker og tyskere som dominerer arbeidsinnvandringen til Norge, så er det nykommeren Island som vekker mest oppmerksomhet.
– For første gang er Island inne blant de ti mest brukte rekrutteringslandene i privat sektor. Det er en utvikling vi har sett i mange år, også før finanskrisen, hevder Jahre.
Til opplysning er Rogaland er det fylket som oftest forsyner seg av EU-arbeiderne, mens Vestfold er mest tilbakeholdne.

Fakta om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført av Perduco for NAV EURES, blant et representativt utvalg på 2500 private og offentlige virksomheter i juni/juli 2010. Tilsvarende undersøkelser er gjennomført halvårlig siden 2004.

(Kilde: NAV)

Personvern og cookies