Ja til 12-timers skift ved HA Sunndal

Tekst: Thor A. Nagell (2004)
Tidligere jobbet hundrevis av skiftarbeiderne ved Hydro Aluminium Sunndal «sprengskift» i helgene; åtte timer på, åtte av og så åtte timer på igjen. Etter ett år med en prøveordning med 12-timersskift vil 97,5 prosent av de som svarte på en spørreundersøkelse beholde den nye ordningen. Flere frihelger, mer tid til familie, venner og fritidsaktiviteter og et bedre seksualliv er noen begrunnelser som blir gitt.
Hele 354 personer går skift på aluminiumsverket på Sunndalsøra. I mange år har det vært vanlig å avvikle helgene med sprengskift. Dermed måtte folk i den ene av jobbhelgene gå på på ettermiddagsskift kl. 14.00 på lørdag, gå av kl. 22.00 og på igjen kl. 06.00 søndag morgen. Den andre jobbhelgen besto av at man gikk på nattskift kl. 22.00 lørdag og av kl. 06.00 for så å gå på ettermiddagsskiftet kl. 14.00 søndag ettermiddag. Bare en av fem helger hadde de ansatte helt fri. Nå går folk på tre 12-timers ettermiddagsskift etter hverandre den ene helgen for så å gå tre 12-timers nattskift neste helg. Det innebærer svært mye fritid etter helgeskiftene i og med at arbeidsuka er på 33,6 timer. Det betyr også langfri tre påfølgende helger.

Dispensasjon fra Arbeidstilsynet
HA Sunndal måtte søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet for å gjennomføre ordningen. Nå er det gitt ny dispensasjon, men med krav om at utenforstående skal evaluere resultatene. – Vi hadde over lengre tid sett på mulighetene for å endre skiftplanene, forteller personalsjef Eva Heidi Lund Silseth (41). – Det var tøft for mange å gå sprengskiftene. I tett samarbeid med Kjemisk Industriarbeiderforbund, som organiserer de fleste skiftarbeiderne, vurderte vi flere muligheter før vi ble enige om å teste ut den nye ordningen med 12-timers skift. Det startet, etter høringsrunder og dispensasjonen, i april/mai i fjor. Det skjedde også først etter at vi startet det nye produksjonsanlegget Su4 der arbeidsbelastningene er langt mindre enn i de gamle Su1/2-hallene, forteller hun. Ett av kravene fra Arbeidstilsynet er at en jobb med slike skift ikke skal være spesielt arbeidsbelastende. Kravet er også at de ansatte får to timers sammenhengende pause i løpet av skiftet.

Bedre seksualliv
Etter ett års prøvedrift ble det foretatt en evaluering på oppdrag fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU) der det blant annet ble det sendt ut et spørreskjema. Folk ble bedt om å komme med sine erfaringer, skriftlig og anonymt. – Vi spurte om de ansatte hadde følelsen av at den nye ordningen innebar helsemessige endringer og om de ønsket å gå tilbake til den gamle ordningen, forteller Eva Heidi Lund Silseth. 70 prosent av de spurte svarte på skjemaet og av disse var det altså hele 97,5 prosent som sa de ville beholde ordningen. – Folk fokuserte på at de fikk mer fritid, og at de ikke følte noen negative helsemessige konsekvenser. Det var 25 personer som sa de hadde fått dårligere helsekvalitet etter innføringen, men det var flere som sa det motsatte. Det er selvsagt alltid en belastning å gå skift, men totalt sett er tilbakemeldingene at denne ordningen er å foretrekke fremfor den gamle, sier personalsjefen. Nå ønsker HA Sunndal å videreføre ordningen og fagforeningene er positive. Det samme er AMU. I løpet av den nye prøveperioden frem til nest høst skal ordningen vurderes av en «frittstående, kompetent institusjon». – Hvordan har utviklingen i sykefraværet vært det siste året? – Totalt sett har vi en positiv utvikling, ikke minst i elektrolysen der de fleste skiftarbeiderne jobber. Her har vi nå en fraværsprosent på 2, langt lavere enn andre i denne bransjen. Vi hadde 6,5 prosents fravær i 2000, 5,2 i 2003 og i år rundt 5 prosent totalt i hele bedriften. Vi er en IA-bedrift og vår konklusjon er at nyordningen har hatt positiv innvirkning på sykefraværet, sier Eva Heidi Lund Silseth.

Personvern og cookies