Irritert over lederartikkel

Tekst: Tor Larsen (2002)

Som medlem av Arbeidsmiljøsenteret (gjennom bedriften Bravida Process Control AS) er jeg en flittig og interessert leser av bladet Arbeidsmiljø. Det du klarer å skrive i lederen i nr. 5 gjør meg imidlertid skikkelig forbannet. Her sjikanerer du absolutt alle bedriftsledere som ikke ansetter personell over 52 år. Du mener slike bør tvangssendes på Arbeidsmiljøkongressen, de er med på å øke sykefravær og de er pådrivere for å skape uførepensjonister. Videre påstår du at slike ledere ikke har vett nok til å forstå at de kaster vrak på landets beste arbeidskraft. Din mening er at slike ledere ikke fortjener respekt! Hva vet du egentlig om dette? Kjenner du til regelverket som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, eller er dette du skriver bare noe som er ment å tekkes en bestemt gruppe. Hvorfor lar jeg meg provosere av dette: Jeg har i 20 år, med stor egeninteresse, arbeidet med HMS på arbeidsplassen innenfor vår bedrift. I 15 år har jeg også arbeidet som personalsjef. Jeg mener derfor å ha et rimelig godt kjennskap til hvordan de ansattes behov er, og hvilke forutsetninger man som medlem av bedriftsledelsen er nødt til å ta hensyn til. Jeg er enig med deg i at personer over 52 år er en god ressurs. Virkelig god. Men de innførte ordninger med AFT samt økende krav til pensjonsordninger gjør at man finner et kryssningspunkt i bedriften. Dette finner man ved å sette et forventet dekningsbidrag opp mot forventet uttak av pensjon. For noen bedrifter kan da dette krysningspunktet sikkert ligge helt fra 52 år. Ved vår bedrift vil det ligge på ca. 54-55 år. Mener du at norske bedriftsledere ikke fortjener respekt dersom de må ta hensyn til bedriftens økonomi? Jeg irriterer meg også over den glorie som skapes rundt de såkalte ressurssentrene for eldre, der en eller annen glup person starter et slags leiefirma eller formidlingsselskap for personer som ikke får arbeid. Spør disse lederene om de har AFP-ordinger, om de har pensjonsordninger etc. Det siste jeg registrerte var at slike nå skal få tilskudd fra staten også …. Kjære Paul Norberg, sett litt fokus på virkeligheten også. NHO og LO har så absolutt vært med på at de såkalte eldre faller utenom når de skal søke nye jobber. Tor Larsen

Personvern og cookies