Investering i godt arbeidsmiljø

(2010)
– Medlemmer i Arbeidsmiljøsenteret får en unik mulighet til å skape en tydelig og god arbeidsmiljøprofil, sier opplæringsleder Petter Wildhagen.
Også i de ellers så stille ferieukene i ­sommer er det kommet til flere nye medlemmer. Følgende ønskes velkommen:
– Toll- og avgiftsdirektoratet, Oslo
– Agder Arbeidsmiljø IKS, Bjorbekk i Arendal
– Arrundel Kristiansen, Borregaard Industries Ltd, Sarpsborg
– Yomando AB, Oslo
– Nilsen Brokers RE AS, Lysaker i Bærum
– Heggeli Helhetsmedisin, Oslo
Wildhagen er glad for at både store og små virksomheter melder seg inn, og understreker at kravene til et godt og sikkert arbeidsmiljø er like store i alle typer virksomheter. Ved å investere i medlemskap i Arbeidsmiljøsenteret, får virksomhetene gode forutsetninger for å senke det arbeidsrelaterte sykefraværet.

Medlemsfordeler

– Avgiften på alle kurs reduseres med 10%.
– Medlemmene får redusert deltakeravgift på Arbeidsmiljøkongressen.
– Arbeidsmiljødagene i Trondheim og andre konferanser i regi av Arbeidsmiljø­senteret.
– 10% rabatt på bøker
– 10% rabatt på alle produkter fra HMS-butikken
– Norges viktigste arbeidslivsmagasin, tidsskriftet Arbeidsmiljø, inngår i medlemskontingenten. Seks utgaver i året.
– Bedriften får løpende informasjon om Arbeidsmiljøsenterets aktiviteter.
Les mer på: www.arbeidsmiljo.no

Personvern og cookies