Intet enkelt svar

Tekst: Thor A. Nagell (2002)
HJELSET: – Hva som må til? Det er det intet enkelt svar på, sier assisterende fylkessjukehusdirektør Eli Sjo. Hun innrømmer at arbeidsforholdene på Psykiatrisk storavdeling på Hjelset ved Molde er uholdbare.

Eli Sjo er den øverste ansvarlige for den psykiatriske avdelingen ved Fylkessjukehuset i Molde. Hit kommer pasienter fra hele Møre og Romsdal. – Det er en sammensatt problematikk vi står overfor, sier hun. – Det er lagt ned en god del plasser på psykiatriske sengeposter rundt i kommunene. Det kommer på toppen av nedleggelsen av langtidsavdelingen hos oss. Det har gitt et sammenhengende overbelegg hele høsten i fjor. – Hva må til for å bedre forholdene?

Uholdbart høyt sykefravær
– Det jeg er opptatt av er hvordan vi skal kunne demme opp for det voldsomme presset vi opplever. Det er en enorm sirkulasjon av pasienter. Vi må stadig skrive ut pasienter for å få plass til nye og det gir også en voldsom belastning på de ansatte og arbeidsmiljøet. Vi må finne en modell for å redusere mottaket av nye pasienter, sier hun. – Hvordan skal dere gjøre det? – Vi har planer om å opprette et utadrettet team som drar ut for å møte problemene der de er rundt i fylket. Et annet tiltak er å få langtidspasientene overført til kommunene. Vi må øke sirkulasjonen og få ut folk som er «ferdigbehandlet». – Men har kommunene et apparat til å ta i mot disse? – Det er et betimelig spørsmål. Det er gitt øremerkede tilskudd til kommunene, men de har jo rekrutteringsproblem med tanke på å skaffe fagfolk… – Så det er med andre ord uholdbare forhold ved arbeidsplassen slik de tillitsvalgte påpeker? – Ja. Det er veldig vanskelige arbeidsforhold og jeg kan ikke se hvordan vi på kort sikt kan løse det. Vi har hatt møter i ledelsen, men vi er inne i en veldig vanskelig situasjon med et uholdbart høyt sykefravær. – Sover du dårlig om natta? – I så fall kunne jeg ikke fortsatt i denne jobben, men det er klart det er både tyngende og problematisk slik situasjonen er nå, sier assisterende direktør Eli Sjo ved Fylkessjukehuset i Molde.

Personvern og cookies