Internett for de rike

Tekst: Morten Dahl (2001)

90 prosent av verdens internettbrukere bor i industrilandene, noe som medfører at informasjonsteknologien øker gapet mellom fattig og rik.

Dette slås fast i ILO-rapporten ”Arbeidsliv i databransjen”. Til tross for utviklingsmulighetene i den nye informasjonsteknologien, er fortsatt en tredel av verdens arbeidsstyrke  – eller en milliard mennesker – undersysselsatte eller arbeidsløse. De aller fleste finner vi i den fattige delen av verden.

USA og Canada har 57 prosent av verdens internettbrukere. Afrika og Midtøsten har kun en prosent. Kun fem prosent av verdens datamaskiner befinner seg i utviklingslandene. Bare på Manhattan i New York er det flere telefonlinjer enn i hele Afrika.

På verdensbasis er de fleste internettbrukerne høyskoleutdannede menn som tjener mer enn gjennomsnittet. Unntaket i den vestlige verden finner vi i Skandinavia og USA, der kjønnsgapet blant internettbrukerne ikke er målbart.

 

Mannsfenomen

Data og internett er i det store og hele et mannsfenomen. I EU utgjør kvinnene bare 25 prosent av brukerne, mens det tilsvarende tallet for Russland er 19 prosent. I Japan utgjør kvinnene 18 prosent av internettbrukerne, mens i Midtøsten er det bare fire prosent kvinner som benytter seg av dette ”elektroniske verdensleksikonet”.

FN har satt som mål å halvere fattigdommen i verden innen 2015. Dette målet synes å bli vanskelig å nå – ikke minst med tanke på den skjeve fordelingen av verdens dataressurser.

Selv i Asia, som for bare et tiår siden ble spådd en eventyrlig økonomisk framgang, er situasjonen ganske nedslående. I verdensdelen er det 20 millioner flere arbeidsløse nå enn før den økonomiske krisen for et par år siden. Det må skapes 500 millioner nye arbeidsplasser i det neste tiåret bare for å hindre en økning i den globale arbeidsløsheten.

Personvern og cookies