Internasjonal standard for samfunnsansvar

Tekst: Grethe Ettung (2011)
ISO 26000 – et verktøy for alle typer organisasjoners arbeid med samfunnsansvar.

Alle bedrifter har et ansvar som går utover lønnsom verdiskapning. Det er viktig at de tydeliggjør hva dette ansvaret innebærer, og hvordan det best kan ivaretas. Nå er den første internasjonale standarden for samfunnsansvar kommet, melder Standard Norge. ISO 26000 gir verktøy for å systematisere og kommunisere alle typer organisasjoners arbeid med samfunnsansvar.

Behov for veiledning
Norstat har på vegne av Standard Norge gjennomført en undersøkelse blant 200 bedriftsledere. Syv av ti mener at næringslivet har behov for veiledning i hvordan virksomheter skal ta samfunnsansvar. Nærmere 90 prosent svarer at de i stor grad er opptatt av samfunnsansvar. Kun 70 prosent opplyser derimot at de har en plan for hvordan bedriften skal ta samfunnsansvar.

Langt fra ord til handling
Mange er sitt ansvar bevisst og har tilegnet seg kunnskap om sin påvirkning overfor mennesker, miljø og samfunn. Noen kommuniserer også sitt engasjement i egen organisasjon og utad. Likevel ser vi stadig eksempler, både nasjonalt og internasjonalt, på at det kan være langt fra ord til handling.

100 land og 42 organisasjoner står bak
Fredag 14. oktober arrangerer Standard Norge en konferansen knyttet til denne første internasjonale standarden for samfunnsansvar. Arbeidet med standarden er tidenes største internasjonale arbeid på området. 100 land og 42 internasjonale organisasjoner, som FN, WHO og OECD står bak.

Viktig verktøy for bedriftsledere
ISO 26000 gir et verktøy for å systematisere og kommunisere en organisasjons arbeid med samfunnsansvar og vil være et spesielt viktig verktøy for bedriftsledere. Standarden er et veiledningsverktøy for alle typer virksomheter, offentlige og private, store og små som gjør det enkelt å implementere samfunnsansvar.

 

Les mer om ISO 26000 her

Personvern og cookies