Internasjonal oppmerksomhet

Tekst: Paul Norberg (2009)

 

«Jobbing uten mobbing» var et prosjekt initiert av Kjell Magne Bondevik, og videreført av Bjarne Håkon Hanssen. Selve prosjektet ble avsluttet med en stor, landsomfattende konferanse i november 2007.

– Prosjektet «Jobbing uten mobbing» har høstet stor internasjonal anerkjennelse, sier statsråd Dag Terje Andersen.
– Hvordan er dette prosjektet blitt videreført, statsråd Dag Terje Andersen?
– Etter at det 3-årige prosjektet ble avsluttet i 2008 har Arbeidstilsynet videreført erfaringene, blant annet gjennom opplæring, kurs og informasjonsvirksomhet. Arbeidstilsynet, bedriftshelsetjenester og NAV har samarbeidet om seminarer med mobbing som tema for å spre kunnskap, og for å gjøre alle aktører kjent med informasjonsmateriell som kan benyttes i rådgivningsarbeid overfor virksomhetene. I samarbeid med STAMI er det igangsatt kurs i megling i tilnytning til mobbesituasjoner, og en rekke bedriftshelsetjenester har fått opplæring i metoden. Det er gledelig å merke seg at prosjektet har fått stor oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt.
– Er prosjektet blitt evaluert?
– Det er gjort to eksterne evalueringer av «Jobbing uten mobbing». Evalueringene har vist at prosjektet holdt et høyt faglig nivå, og at de redskapene prosjektet utviklet for å forebygge og håndtere mobbing har vært til stor nytte for de bedriftene som har tatt dem i bruk, sier statsråd Andersen.

Personvern og cookies