Inspirerende prisvinnere

(2005)

Helt siden 1961 har Den norske arbeidsmiljøprisen vært til inspirasjon for ildsjeler i arbeidslivet. Fellestrekket for prisvinnerne er at de har drevet med systematisk og målrettet innsats for et bedre arbeidsmiljø. Prisvinnerne er høyst ulike. Konsernsjef Terje R. Venold i Veidekke har vunnet Arbeidsmiljøprisen. Det samme har kjempeprosjektet Hydro Projects på Sunndalsøra. En gang vant Statens Vegvesen. Flere enkeltpersoner har mottatt Arbeidsmiljøprisen. De aller første var verneombud og verneingeniører: Lyder Knutsen fikk prisen for sin oppfinnelse av en ny sveiseskjerm til bruk ved elektrisk buesveising. Mens Odd Sørvik utviklet en anordning til demping av støy fra luftboremaskiner. Tidlig på 1960-tallet var dette viktige fremskritt. I år ble Arbeidsmiljøprisen tildelt to kvinner; professor Bjørg Aase Sørensen, fra Arbeidsforskningsinstituttet/Høgskolen i Vestfold og avdelingssjef Eli Hansen Sykehuset i Vestfold. Bjørg Aase er en nestor innen arbeidslivsforskning, og er også meget anerkjent utenfor landets grenser. Eli er en praktiker, som med en utradisjonell lederstil har oppnådd et svært godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen sin. I 2004 fikk hennes avdeling ved Sykehuset Vestfold tildelt en intern arbeidsmiljøpris. Dette er to ganske forskjellige prisvinnere som hver på sin måte har skapt vilkår for gode arbeidsforhold i norsk arbeidsliv. Begge to er inspiratorer, og det er slike mennesker som skaper forutsetningene for å oppnå de politiske mål for arbeidslivet som myndigheter og partene i arbeidslivet legger opp til. På hver sin måte er de med på å forebygge skader og sykdommer på arbeidsplassene. Bjørg Aase Sørensen går vitenskaplig til verks, og hennes forskning gjennom flere ti-år har vært med på å endre forholdene på våre arbeidsplasser. Eli Hansen er en systematiker, som er handlingsorientert, og som med bestemthet, humør og omsorg sørger for å spre positive holdninger i sitt nærmiljø, og dermed skaper godt arbeidsmiljø, og også lavt sykefravær. Det er dessverre slik i vår tabloide tilværelse at det generelt er lite oppmerksomhet omkring mennesker som driver med positivt, forebyggende arbeid. Det er nemlig vanskelig å tallfeste skader og sykdommer som forebygges. Det er lettere å telle ulykker, dødsfall og sykdomsdager. Den norske arbeidsmiljøprisen er et bidrag til å hedre noen av de mange som faktisk gjør stor nytte for seg i samfunnet. Sitat: Begge prisvinnerne er inspiratorer, og det er slike mennesker som skaper forutsetningene for å oppnå de politiske mål for arbeidslivet som myndigheter og partene i arbeidslivet legger opp til. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies