Innskjerper reglene

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

– Vi foretar nå en innskjerping av regelverket når det gjelder truckkjøring på bakgrunn av ulykken i sommer, sier terminalsjef Endre Welo ved godsterminalen til Linjegods AS på Alnabru.

– I tillegg er vi også i gang med å gå gjennom hele sikkerhetsopplegget ved terminalen, det er en omfattende oppgave. Det handler om mer enn trucksikkerhet på en arbeidsplass som denne, benyttelse av gangveier for eksempel. – Betyr dette at sikkerhetsnivået ikke har vært bra nok på terminalen?

– Det er klart at vi kan bli flinkere på sikkerhet, det vil gjelde de aller fleste arbeidsplasser. Welo opplyser at de også vil se på de organisatoriske forholdene ved godsterminalen for å finne forbedringsmuligheter på sikkerhetsområdet.

– Må ha truckførerbevis
– Hva med praksisen med at lastebilsjåfører kjører truck? – I deler av produksjonsområdet vil det være sjåfører som betjener trucker, det er ikke noe spesielt med det. Men alle som kjører en truck skal ha truckførerbevis, det er et ufravikelig krav. Svært mange av lastebilsjåførene som laster og losser her har et slikt bevis. Terminalsjefen vil ikke gå med på at det er en sikkerhetsrisiko at personer som ikke er ansatt på terminalen kjører truck, så sant de har nødvendig opplæring og truckførerbevis og følger gjeldende bestemmelser for terminalen, det vil si bare kjører på bestemte områder. I store deler av produksjonsområdet er det bare Linjegods egne ansatte som har adgang. Men i de områdene der andre også kan jobbe, kan lastebilsjåfører med truckførerbevis kjøre truck. I slike tilfeller må hver eneste sjåfør som setter seg på en truck sjekkes for nødvendig førerbevis og kjøringen skal skje under oppsyn. Dette er noe av det bedriften kommer til å innskjerpe etter ulykken i sommer der en lastebilsjåfør som kjørte truck uten truckførerbevis var involvert. Informasjonssjef Lennart Hovland i bransjens arbeidsgiverforening, Logistikk- og transportindustriens Landsforening, ønsker ikke å kommentere saken ut over at gjeldende regelverk skal følges. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

 

Personvern og cookies