Innsatsledelse uten innsats

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

En fjerdedel av deltagerne på grunnkurs i innsatsledelse fullfører ikke.

Det viser en oversikt fra Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon (NSO). Avdelingssjef Harald Bergmann er bekymret, og sammenligner frafallet med situasjonen i videregående skole der en omtrent like stor andel dropper ut.
– Selv om målestokken er en helt annen, så slår det meg at bedriftene må ha god råd siden de kan melde på deltagere, betale for kurset og så ikke følge opp om de fullfører eller ikke, sier han.

Manglende oppfølging
Selv om Bergmann har forståelse for at det kan være mange gyldige årsaker til at enkelte dropper ut, så har han likevel en teori om hva som er den viktigste.
– Personlig tror jeg den viktigste årsaken til frafallet er manglende oppfølging. Hvis det er noen som er påmeldt til innsatslederkurset, men som likevel ikke skal bli innsatsleder, så kan bedriften oppnevne en erstatter og gi melding om dette. Men det må skje innen rimelig tid, poengterer Bergmann.
NSO håper nå å nå ut til dem som har hoppet av eller utsatt deler av opplæringen, gjennom å legge til rette for flere avsluttende tilbud denne høsten.
– Etter ett år uten aktivitet regnes kurseleven som sluttet. Da blir det eventuelt å begynne helt på nytt, minner Bergmann om.

Fakta om NSO
NSO er industriens egen beredskapsorganisasjon, og har som oppgave å organisere og kontrollere egenbeskyttelsen (industrivernet) ved industri- og håndverksbedrifter. Som én av flere myndigheter fører NSO tilsyn med etterlevelsen av forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) og storulykkeforskriften.

Personvern og cookies