Innmeldte støyskader

(2005)

– Støyskader utgjør litt over halvparten av de innmeldte yrkessykdommene til Arbeidstilsynet. Yrkene som har meldt fra om flest slike skader de siste to årene er: Militære, anleggsarbeidere, tømrere som driver med husbygging, platearbeidere, sveisere, bilmekanikere og rørleggere innen industri og bygg. – I Norge er det et tospors-system for utbetaling av yrkesskadeerstatning. Man kan få menerstatning fra folketrygden og fra private forsikringsselskaper. Det såkalte DAYSY-registeret som har data fra yrkesskadeforsikringene i Norge viser at nedsatt hørsel utgjorde omkring 4 prosent av de innmeldte yrkessykdommene i perioden 1991-2001. Det ble utbetalt erstatning på nærmere 75 millioner kroner i perioden. Det var flest tilfeller innen bergverk og industri. Cirka 8 prosent av kravene til Rikstrygdeverket i forbindelse med yrkessykdom var i 1999 og 2000 med diagnosen larmskadet hørsel. I omkring halvparten av sakene ble menerstatning innvilget. Det ble innvilget erstatning på nærmere fem millioner kroner på disse to årene. Arbeidsmiljø nr.6 – 2005

Personvern og cookies