Innhabil sykdom

Tekst: Mats Løvstad (2010)

 

Hvordan vi vurderer egen helse, velvære og sosiale relasjoner varierer med årstiden, har danske forskere funnet ut.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har sett på hvordan disse variasjonene avspeiles i svarene vi gir i et spørreskjema.
– Negative følelser, konsentrasjonsvansker og dårlig hukommelse. Denne typen problemer er ofte større på vinteren enn sommeren, hvis man gjentatte ganger ber medarbeidere om å vurdere deres aktuelle følelsemessige tilstand og forekomst av ulike symptomer over ett helt år, forklarer seniorforsker Roger Persson ved NFA.

Kan være uheldig
Slike sesongvariasjoner kan derfor tenkes å ha en uheldig effekt på forskning.
– Spesielt i forhold til såkalt selvrapporterende data kan dette være et problem, hvis man for eksempel vil undersøke endringer mellom vinter og sommer, eller over en periode tre til fire måneder, sier Persson.
Problemet Person sikter til er at en endring risikerer å bli forsterket, eller utvisket, på grunn av naturlig variasjoner.
– Selv om langt fra alle fenomener som varierer med årstiden, så er manglende kunnskap om dette et problem, slår seniorforskeren fast.

Hjernefrys
Undersøkelsene til NFA viste at deltagerne følte seg mest stressede om ettermiddagen i løpet av vinteren, og tidlig om våren.
– I løpet av vinteren fant deltagerne det også vanskeligere å konsentrere seg, de hadde flere problemer med å huske ting og de hadde oftere influensalignende symptomer, forteller Persson.
Han etterlyser derfor mer oppmerksomhet rundt dette aspektet når ny forskning planlegges.
– Det er helt tydelig at en del selvrapporterende data varierer med årstiden. Når du vet det, kan du også tilpasse designet av undersøkelsen eller analysen av data du får inn, og dermed dra mer pålitelige konklusjoner i forhold til den konkrete forskningen, avslutter Persson.

Her kan du laste ned hele undersøkelsen

Personvern og cookies