Inneklimaet viktig for helsa

Tekst: Grethe Ettung (2007)

 

Helseplager i innemiljø rammer mange. Symptomer kan være konsentrasjonsproblemer, kløe i øyne, nese og hals, hodepine, kvalme og svimmelhet.  

Et dårlig inneklima kan gjøre oss tunge i hodet eller forårsake hodepine, tørr luft kan medføre kløe i halsen eller svie i øynene. Vi kan bli unormalt trette, gjøre flere feil og få ­­vansker med å konsentrere oss, yteevnen reduseres. Årsakene til dårlig inneluft kan være avgassinger fra materialer i bygget, innredning og utstyr, som kopimaskiner, ­printere etc, eller fra oss selv og aktivitetene våre.

Regnskogplante
Firmaet BioOffice AS har mange års erfaring med bedring av inneklima i ulike virksomheter. Planter og lys utgjør grunn­elementene i konseptet. – Vi benytter kun Aglaonema modestum, en regnskogplante, forteller Jørn Viumdal i BioOffice AS. – Det er økologisk dyrkede planter. Vi ønsker ikke såkalte broiler-planter, planter som blant annet blir tilført kunst­gjødsel for at de skal vokse seg store på kort tid. – Vi vil at plantene skal vokse og utvikle seg i det miljøet de plas­­seres ut i, da oppnår vi størst effekt når det gjelder inneklimaet. NASA, det amerikanske romfartsinstituttet, har forsket på hvilke planter som gir optimal luftrensende effekt, med tanke på å innføre planter på romstasjoner. Aglaonema modestum viste seg å være den beste. Plantene forsyner luften med vanndamp, absorberer varme og lyd og kan oppta og bryte ned skadelige stoffer. For å få maksimal effekt må man både bruke riktig type plante og stelle den godt.

Lettstelte planter
– Vi må ha planter som trenger lite stell, forklarer Viumdal, og Aglaonema modestum trenger vann kun hver tredje uke. I tillegg til plantene benyttes lyskilder som har dagslysets spekter (fullspektrede), og som skal ligne mest mulig på ­naturlig sollys. – Vi vet at kombinasjonen planter og lys fungerer, og vi tilbyr to standardprodukter: Ett for PC-brukere og ett som er beregnet til bruk på granskningsstasjoner ved radiologiske avdeling­­er på sykehus, begge basert på planter og lys. Vi har gjort undersøkelser i bedrifter som følger vårt konsept, og resultatene er gode: I gjennomsnitt er det 23 % bedring av generelle helseplager og 42 % bedring på tretthet. Ansatte kan jobbe lengre uten å bli slitne og får mer ut av dagen. De forteller om mer overskudd også etter arbeid og bedriftene opplever ­redusert sykefravær, økt effektivitet samt meget stor bruker­tilfredshet, sier JørnViumdal.

Personvern og cookies