Inkludering i praksis: Tar inn unge ledige

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Hos sportsgrossisten Stormberg AS er begreper som inkluderende arbeidsliv, samfunnsansvar og etikk i næringslivet noe langt mer enn pene ord. I den lille Kristiansand-bedriften er hver fjerde medarbeider rekruttert blant arbeidsledige unge mennesker og en ble tatt inn direkte fra Kristiansand Kretsfengsel til jobb i bedriften.

– De fleste viser seg å være tilliten verdig. Vi har fått uhyre lojale og innsatsvillige ansatte gjennom denne rekrutteringspolitikken, sier daglig leder Steinar J. Olsen i Stormberg. Bedriften, som har 15 ansatte i alt, er ung i dobbelt forstand. Den ble startet i 1998 og har en ung stab, gjennomsnittsalderen ligger på 32 – 33 år. Eldstemann er ennå ikke fylt 50 år.

Unge ledige
Steinar Olsen legger mer vekt på å få tak i personer med de rette egenskapene enn formell kompetanse ved nyansettelser. Et unntak er de som arbeider med design, mote og funksjon innen sportsbekledning, de må ha den riktige kompetansen i utgangspunktet. Et godt eksempel på denne rekrutteringspolitikken er Hans Jørgen Kile som nå har avansert til logistikksjef i Stormberg. Han ble rekruttert direkte fra militærtjeneste til jobb på lageret for noen år siden. – Vi har et samarbeid med Aetat om å ta inn unge ledige som har problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet. Hos oss får de først en praksisplass. Hvis vi og de er fornøyd med innsatsen og forholdene får de tilbud om fast jobb. Vi har flere som er rekruttert på den måten i dag, blant dem er våre dyktigste medarbeidere.

Rekruttert fra fengslet
For to år siden fikk Olsen en telefon fra Kristiansand Kretsfengsel med forespørsel om de hadde praksisplass for en person som skulle ut i arbeidstrening i forbindelse med en frigangsordning. – I utgangspunktet var jeg skeptisk, men alle bør jo få en sjanse. Etter et intervju tok vi vedkommende inn på lagret for en periode på tre uker. Han gjorde en veldig god innsats og vi forlenget ordningen med tre måneder. Det ble enda en forlengelse og da han var ferdig med soningen, gikk vi inn på en ny kontrakt. Grunnen til at denne medarbeideren er her nå, er at han er blitt en ressurs for bedriften. Alle må stå til ansvar for det de gjør, men når straffen er sonet, har de gjort opp med samfunnet og fortjener en ny sjanse, mener Olsen som vil videreføre samarbeidet med Kretsfengselet.

Tøff konkurranse
Han vil gjerne utfordre næringslivet til å ta mer samfunnsansvar. Det er mye fordommer rundt omkring, men ved å satse litt utradisjonelt får man en vinn-vinn-situasjon for alle parter. Det er ikke alle som har vært like heldige med oppvekst og miljø, gi dem en sjanse, de fleste vil vise at de er tilliten verdig. – For oss har det også vært «god butikk», vi har fått stabile og lojale medarbeidere med usedvanlig lite turnover og lavt sykefravær, det er faktorer som gir et stort konkurransefortrinn. Stormberg er ikke noe hvilehjem, presiserer Olsen, vi er små og jobber i et tøft konkurransemarked med de store internasjonale merkevarene innen sportsbekledning som konkurrenter. Arbeidspresset er stort. I 1998 hadde vi en omsetning på 3,8 millioner kroner, i år kommer vi til å omsette for 40 millioner. Det å lykkes skaper stolthet og arbeidsglede hos alle ansatte.

IA-bedrift
Stormberg er en IA-bedrift, men legger større vekt på inkludering enn å holde nede sykefraværet. Inkludering omfatter mer enn å rekruttere utradisjonelt, det er en del av bedriftens verdibegrep og innebærer blant annet at alle ansatte deltar på faste ukentlige møter der de diskuterer strategi, budsjett, salg, lager og logistikk. Det er demokrati og medbestemmelse i praksis. Når alle får et eierskap til beslutningene, har de også et ansvar for at det går bra. Kjerneverdiene i bedriften omfatter inkludering, bærekraft i alle ledd, mot og ærlighet. Steinar Olsen startet med sportsbekledning som en reaksjon på alt det dyre ekstremutstyret. Han kunne ikke skjønne at turtøy skulle være så moteavhengig og spesialisert. – Vi vil lage rimelig og funksjonelt sportstøy for den vanlige familie, det er ikke alle som skal på Mont Everest. Mot trengs for en liten aktør som konkurrerer med store internasjonale merkevarer. Ærlighet innebærer blant annet å tørre å innrømme feil, det er veldig viktig at både kunder og leverandører kan stole på oss.

Produserer i Kina
Mesteparten av produktene lages i Kina. Det er en stor utfordring for en virksomhet som satser såpass aktivt på etikk og samfunnsansvar. – Vi har etiske retningslinjer produsentene skal følge, men må innse at forholdene er svært forskjellige fra det vi er vant til. Men fordi vi satser på små fabrikker, kan vi mye lettere stille krav. Vi forlanger blant annet at de ikke benytter barnearbeid og at de ansatte har akseptable forhold. Det er heller ikke enkelt å nå fram med informasjon på en arbeidsplass der nesten ingen kan engelsk og mange heller ikke kan lese eller skrive.  Olsen har vært i Kina flere ganger og sett forholdene i landet, både på landsbygda og i de store byene.

Støtter SOS-barnebyer
Stormberg har vedtektsfestet å gi 5 prosent av overskuddet til barn i en vanskelig livssituasjon. De støtter SOS-barnebyer i Kina, blant annet med klær til barna. På den måten får de gitt noe tilbake til landet de er så avhengige av. I Norge støtter de fire krisesentre ved å bidra til velferds- og aktivitetstilbud for barn på sentrene. De ansatte, som for en stor del er småbarnsforeldre selv, tar ungene med på turer og utflukter og lager felles aktiviteter i tillegg til å kjøpe inn spill, leker og videofilmer. Samfunnsengasjement og etisk ansvar er ikke noe de prater så mye om, de vil heller gjøre noe. Men Olsen og hans medarbeidere er ikke i tvil om at det er lettere å gjøre en god jobb når alle trives og finner en mening med det de gjør, i stedet for bare å tenke produksjon og fortjeneste.

Personvern og cookies