– Inkluderer alle

(2005)

– Finansforbundet er et godt eksempel på en IA-bedrift som har satt fokus på seniorpolitikk på en vellykket måte slik at det også får ringvirkninger på andre områder i bedriften, sier rådgiver Hilde Bjerke i Trygdeetatens arbeidslivssenter i Oslo. Bjerke, som er bedriftens kontaktperson i Arbeidslivssenteret, peker på at Finansforbundet har jobbet målrettet og systematisk for å beholde og legge forholdene til rette for eldre arbeidstakere. Det gjelder både fysisk tilrettelegging, arbeidstider og -steder, riktige arbeidsoppgaver og ikke minst gode muligheter for kompetanseheving. – Det vi har sett etter hvert i Finansforbundet er at satsingen på seniorpolitikk har inspirert bedriften til å dreie resten av personalpolitikken i samme retning slik at den omfatter alle livsfaser. Dermed får vi en inkluderende personalpolitikk helt i tråd med hovedintensjonene i IA-avtalen. Arbeidsmiljø nr.3- 2005

Personvern og cookies